کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مدیریت

کارآفرینی

ناشر: آییژ

480٬000 ریال
432٬000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

90٬000 ریال
81٬000 ریال

فرآیندکاوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

شناخت آینده

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مدیریت ریسک

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

530٬000 ریال
477٬000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250٬000 ریال
225٬000 ریال

مدیریت کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

آمار استنباطی

ناشر: نورعلم

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬740٬000 ریال
1٬566٬000 ریال

شناخت گردشگری

ناشر: چهارباغ

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مدیریت اسلامی

ناشر: باور عدالت

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مدیریت فرایند

ناشر: دانشگاه گیلان

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450٬000 ریال
405٬000 ریال

کارآفرینی جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

اصول حسابداری 2

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه ارومیه

62٬000 ریال
55٬800 ریال

بازاریابی صنعتی

ناشر: گهواره کتابیران

400٬000 ریال
360٬000 ریال

حسابداری مدیریت

ناشر: دانشگاه مازندران

280٬000 ریال
252٬000 ریال

تجارت الکترونیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

700٬000 ریال
630٬000 ریال

سازمان شرنگ آلود

ناشر: دانشگاه ولی عصر

950٬000 ریال
855٬000 ریال

کارآفرینی در عمل

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مدیریت بازاریابی

ناشر: بهمن برنا

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال