کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مدیریت

کارآفرینی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

90٬000 ریال
81٬000 ریال

فرآیندکاوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

شناخت آینده

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مدیریت ریسک

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

530٬000 ریال
477٬000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اختیار معامله

ناشر: دانشگاه خوارزمی

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬740٬000 ریال
1٬566٬000 ریال

مدیریت اسلامی

ناشر: باور عدالت

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450٬000 ریال
405٬000 ریال

کارآفرینی جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

اصول حسابداری 2

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه ارومیه

62٬000 ریال
55٬800 ریال

بازاریابی صنعتی

ناشر: گهواره کتابیران

800٬000 ریال
720٬000 ریال

حسابداری مدیریت

ناشر: دانشگاه مازندران

280٬000 ریال
252٬000 ریال

تجارت الکترونیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

700٬000 ریال
630٬000 ریال

سازمان شرنگ آلود

ناشر: دانشگاه ولی عصر

950٬000 ریال
855٬000 ریال

کارآفرینی در عمل

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مدیریت بازاریابی

ناشر: بهمن برنا

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

مدیریت مالی جلد1

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اصول حسابداری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

460٬000 ریال
414٬000 ریال

مبانی مدیریت مالی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال