کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مدیریت

کارآفرینی

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

90,000 ریال
81,000 ریال

فرآیندکاوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

تحلیل آماری

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

شناخت آینده

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

450,000 ریال
405,000 ریال

مدیریت ریسک

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

530,000 ریال
477,000 ریال

مدیریت ریسک

ناشر: کتابخانه فرهنگ

150,000 ریال
135,000 ریال

مدیریت مالی

ناشر: رستان

50,000 ریال
45,000 ریال

اصول سرپرستی

ناشر: ساکو

135,000 ریال
121,500 ریال

اصول سرپرستی

ناشر: آثارفکر

110,000 ریال
99,000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250,000 ریال
225,000 ریال

رهبری اثربخش

ناشر: یادواره کتاب

100,000 ریال
90,000 ریال

مدیریت انرژی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

120,000 ریال
108,000 ریال

مدیریت تولید

ناشر: نشرکتاب دانشگاهی

125,000 ریال
112,500 ریال

مدیریت کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

آمار استنباطی

ناشر: نورعلم

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

اقتصاد مدیریت

ناشر: نورعلم

200,000 ریال
180,000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

150,000 ریال
135,000 ریال

شناخت گردشگری

ناشر: چهارباغ

100,000 ریال
90,000 ریال

مدیریت اسلامی

ناشر: باور عدالت

550,000 ریال
495,000 ریال

مدیریت فرایند

ناشر: دانشگاه گیلان

50,000 ریال
45,000 ریال

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

هدایت سازمانی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیرتهران

100,000 ریال
90,000 ریال