کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای اقتصاد-نظري

اقتصاد ریاضی

230,000 ریال
207,000 ریال

تئوری اقتصاد حمل و نقل

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای براقتصاد ریاضی

37,000 ریال
33,300 ریال

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

250,000 ریال
225,000 ریال

مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران

147,000 ریال
132,300 ریال

نظریه قیمت مسکن در ایران به زبان ساده

350,000 ریال
315,000 ریال

اثرات بازگشتی در اقتصاد انرژی و محیط زیست

250,000 ریال
225,000 ریال

انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا دموکراسی جلد1

600,000 ریال
540,000 ریال

انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا دموکراسی جلد2

750,000 ریال
675,000 ریال

آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد1همراه با مسائل تشریحی حل شده و حل کامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

300,000 ریال
270,000 ریال