کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد نظری

اقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه مازندران

230,000 ریال
207,000 ریال

اقتصاد ریاضی

ناشر: روجین مهر

260,000 ریال
234,000 ریال

تئوری اقتصاد حمل و نقل

ناشر: نورعلم

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای براقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه شیراز

37,000 ریال
33,300 ریال

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

نظریه قیمت مسکن در ایران به زبان ساده

ناشر: نورعلم

350,000 ریال
315,000 ریال

توسعه اقتصادی با رویکرد منطقه ای، نهادی و تاریخی

ناشر: دانشکده علوم اقتصادی

350,000 ریال
315,000 ریال

اثرات بازگشتی در اقتصاد انرژی و محیط زیست

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا دموکراسی جلد1

ناشر: نورعلم

600,000 ریال
540,000 ریال

انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا دموکراسی جلد2

ناشر: نورعلم

750,000 ریال
675,000 ریال

ارزیابی طرح های اقتصادی COMFAR

ناشر: نیک نگار

150,000 ریال
135,000 ریال

مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران

ناشر: نورعلم

147,000 ریال
132,300 ریال

آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد1همراه با مسائل تشریحی حل شده و حل کامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

ناشر: نورعلم

300,000 ریال
270,000 ریال