کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد نظری

اقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه مازندران

230٬000 ریال
207٬000 ریال

اقتصاد ریاضی

ناشر: روجین مهر

260٬000 ریال
234٬000 ریال

تئوری اقتصاد حمل و نقل

ناشر: نورعلم

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مقدمه ای براقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه شیراز

37٬000 ریال
33٬300 ریال

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

ارزیابی طرح های اقتصادی COMFAR

ناشر: نیک نگار

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران

ناشر: نورعلم

147٬000 ریال
132٬300 ریال

نظریه قیمت مسکن در ایران به زبان ساده

ناشر: نورعلم

350٬000 ریال
315٬000 ریال

توسعه اقتصادی با رویکرد منطقه ای، نهادی و تاریخی

ناشر: دانشکده علوم اقتصادی

350٬000 ریال
315٬000 ریال

اثرات بازگشتی در اقتصاد انرژی و محیط زیست

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا دموکراسی جلد1

ناشر: نورعلم

600٬000 ریال
540٬000 ریال

انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا دموکراسی جلد2

ناشر: نورعلم

750٬000 ریال
675٬000 ریال

آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد1همراه با مسائل تشریحی حل شده و حل کامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

ناشر: نورعلم

300٬000 ریال
270٬000 ریال