کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک اقتصاد

اصول بیمه

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55,000 ریال
49,500 ریال

اقتصاد جرم

ناشر: نورعلم

420,000 ریال
378,000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: حافظ اندیشه

100,000 ریال
90,000 ریال

اقتصاد فرش

ناشر: نورعلم

270,000 ریال
243,000 ریال

اقتصادسنجی

ناشر: نورعلم

180,000 ریال
162,000 ریال

اقتصاد پولی

ناشر: دانشگاه تبریز

110,000 ریال
99,000 ریال

اقتصاد کلان

ناشر: نورعلم

380,000 ریال
342,000 ریال

اقتصاد کلان

ناشر: نورعلم

600,000 ریال
540,000 ریال

اقتصاد نشاط

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

اقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه مازندران

230,000 ریال
207,000 ریال

آمار استنباطی

ناشر: نورعلم

1,950,000 ریال
1,755,000 ریال

اقتصاد مدیریت

ناشر: نورعلم

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد مستمری

ناشر: آماره

400,000 ریال
360,000 ریال

اسرار بانکداری

ناشر: دانشگاه یزد

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

حقوق و اقتصاد

ناشر: نورعلم

700,000 ریال
630,000 ریال

خصوصی سازی پول

ناشر: آماره

470,000 ریال
423,000 ریال

تجارت بین الملل

ناشر: نورعلم

400,000 ریال
360,000 ریال

شفافیت و اقتصاد

ناشر: نورعلم

187,000 ریال
168,300 ریال

مالیه بین الملل

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

پایان جهانی سازی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

850,000 ریال
765,000 ریال

تئوری اقتصاد خرد

ناشر: نورعلم

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

فقر کودک در ایران

ناشر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

90,000 ریال
81,000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150,000 ریال
135,000 ریال