کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک اقتصاد

اصول بیمه

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55٬000 ریال
49٬500 ریال

اقتصاد جرم

ناشر: نورعلم

420٬000 ریال
378٬000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: حافظ اندیشه

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اقتصاد فرش

ناشر: نورعلم

270٬000 ریال
243٬000 ریال

اقتصادسنجی

ناشر: نورعلم

180٬000 ریال
162٬000 ریال

اقتصاد پولی

ناشر: دانشگاه تبریز

110٬000 ریال
99٬000 ریال

اقتصاد نشاط

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه مازندران

230٬000 ریال
207٬000 ریال

آمار استنباطی

ناشر: نورعلم

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

اسرار بانکداری

ناشر: دانشگاه یزد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50٬000 ریال
45٬000 ریال

نهادها و توسعه

ناشر: دانشگاه مازندران

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تجارت بین الملل

ناشر: نورعلم

400٬000 ریال
360٬000 ریال

شفافیت و اقتصاد

ناشر: نورعلم

187٬000 ریال
168٬300 ریال

مالیه بین الملل

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

پایان جهانی سازی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

850٬000 ریال
765٬000 ریال

تئوری اقتصاد خرد

ناشر: نورعلم

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

فقر کودک در ایران

ناشر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

90٬000 ریال
81٬000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اقتصادسنجی کاربردی

ناشر: نورعلم

680٬000 ریال
612٬000 ریال

بازرگانی بین الملل

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

140٬000 ریال
126٬000 ریال

برنامه ریزی غیرخطی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

اقتصاد بلایای طبیعی

ناشر: نورعلم

140٬000 ریال
126٬000 ریال

بدون نفت بدون تحریم

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

650٬000 ریال
585٬000 ریال