کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حسابداری

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

تاریخ حسابداری

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

اصول حسابداری 2

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه ارومیه

62٬000 ریال
55٬800 ریال

حسابداری میانه 1

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬120٬000 ریال
1٬908٬000 ریال

مدیریت مالی جلد1

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اصول حسابداری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

460٬000 ریال
414٬000 ریال

مبانی مدیریت مالی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

حسابداری صنعتی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

510٬000 ریال
459٬000 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

کفایت سرمایه گذاری

ناشر: ندای کارآفرین

330٬000 ریال
297٬000 ریال

تئوری اقتصادخرد چاپ1

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

70٬000 ریال
63٬000 ریال

تحقیق عملیاتی درمدیریت

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

75٬000 ریال
67٬500 ریال

مبانی مدیریت مالی جلد1

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

مبانی مدیریت مالی جلد2

ناشر: نوپردازان

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

فرهنگ تخصصی حسابداری میر

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

حسابرسی دولتی نظری - عملی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مدیریت راهبردی حسابرسی عملکرد

ناشر: نورعلم

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

نظریه و مسایل اصول حسابداری 1

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

پژوهش عملیاتی

ناشر: حق شناس

240٬000 ریال
216٬000 ریال

اطلاعات حسابداری

ناشر: ندای کارآفرین

300٬000 ریال
270٬000 ریال