کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رفتار سازمانی

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140,000 ریال
126,000 ریال

افزایش کارایی معلم

ناشر: آییژ

120,000 ریال
108,000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

43,000 ریال
38,700 ریال

اصول و روش های تدریس

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول و روش های تدریس

ناشر: آییژ

580,000 ریال
522,000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

نظارت و راهنمایی آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

600,000 ریال
540,000 ریال

روش های برنامه ریزی درسی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

راهبردها، روش ها و اصول تدریس

ناشر: دانشگاه بیرجند

450,000 ریال
405,000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای عملی سنجش نیاز در سازمان ها

ناشر: آییژ

120,000 ریال
108,000 ریال

توسعه فرهنگی در بستر نظام های آموزشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

110,000 ریال
99,000 ریال

طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

آموزش سازمانی انتقال آموزش به محیط کار

ناشر: باور عدالت

250,000 ریال
225,000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی چشم اندازهای نوین

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

تدریس حرفه ای مبانی، مهارتها و راهبردها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

230,000 ریال
207,000 ریال

جلوه گری های شعردرآموزش کودکان و نوجوانان

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

راهنمای بهبود روشهای تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

ناشر: دانشگاه اصفهان

35,000 ریال
31,500 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی مقدمه ای بر نظریه، روش و عمل

ناشر: دانشگاه اصفهان

230,000 ریال
207,000 ریال

مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی زمینه ها، موضوعات و تاثیرات

ناشر: دانشگاه ارومیه

120,000 ریال
108,000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال