کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

فنون تدریس موثر

ناشر: آییژ

980٬000 ریال
882٬000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

افزایش کارایی معلم

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

نظارت و راهنمایی آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

2٬720٬000 ریال
2٬448٬000 ریال

روش های برنامه ریزی درسی

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

اصول و روش های تدریس ویرایش 5

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

راهبردها، روش ها و اصول تدریس

ناشر: دانشگاه بیرجند

450٬000 ریال
405٬000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400٬000 ریال
360٬000 ریال

راهنمای عملی سنجش نیاز در سازمان ها

ناشر: آییژ

450٬000 ریال
405٬000 ریال

توسعه فرهنگی در بستر نظام های آموزشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی

ناشر: آییژ

300٬000 ریال
270٬000 ریال

راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مدیریت روابط انسانی سازمان های آموزشی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

آموزش سازمانی انتقال آموزش به محیط کار

ناشر: باور عدالت

700٬000 ریال
630٬000 ریال

آموزش مطالعات اجتماعی دردوره ی ابتدایی

ناشر: بهمن برنا

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی چشم اندازهای نوین

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

تدریس حرفه ای مبانی، مهارتها و راهبردها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

590٬000 ریال
531٬000 ریال

جلوه گری های شعردرآموزش کودکان و نوجوانان

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

راهنمای بهبود روشهای تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

ناشر: دانشگاه اصفهان

35٬000 ریال
31٬500 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی مقدمه ای بر نظریه، روش و عمل

ناشر: دانشگاه اصفهان

230٬000 ریال
207٬000 ریال