کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

فنون تدریس موثر

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140,000 ریال
126,000 ریال

افزایش کارایی معلم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

روش ها و فنون تدریس

ناشر: دانشگاه تبریز

940,000 ریال
846,000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

500,000 ریال
450,000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

نظارت و راهنمایی آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

600,000 ریال
540,000 ریال

روش های برنامه ریزی درسی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول و روش های تدریس ویرایش 5

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای عملی سنجش نیاز در سازمان ها

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

توسعه فرهنگی در بستر نظام های آموزشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

240,000 ریال
216,000 ریال

طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه

ناشر: آییژ

850,000 ریال
765,000 ریال

آموزش سازمانی انتقال آموزش به محیط کار

ناشر: باور عدالت

550,000 ریال
495,000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی چشم اندازهای نوین

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

تدریس حرفه ای مبانی، مهارتها و راهبردها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

590,000 ریال
531,000 ریال

جلوه گری های شعردرآموزش کودکان و نوجوانان

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

راهنمای بهبود روشهای تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

ناشر: دانشگاه اصفهان

35,000 ریال
31,500 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی مقدمه ای بر نظریه، روش و عمل

ناشر: دانشگاه اصفهان

230,000 ریال
207,000 ریال

مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی زمینه ها، موضوعات و تاثیرات

ناشر: دانشگاه ارومیه

120,000 ریال
108,000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

ناشر: آییژ

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال