کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رفتار سازمانی

ناشر: آییژ

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

فنون تدریس موثر

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

افزایش کارایی معلم

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نظارت و راهنمایی آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

2٬720٬000 ریال
2٬448٬000 ریال

روش های برنامه ریزی درسی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اصول و روش های تدریس ویرایش 5

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400٬000 ریال
360٬000 ریال

راهنمای عملی سنجش نیاز در سازمان ها

ناشر: آییژ

450٬000 ریال
405٬000 ریال

توسعه فرهنگی در بستر نظام های آموزشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مدیریت روابط انسانی سازمان های آموزشی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

آموزش سازمانی انتقال آموزش به محیط کار

ناشر: باور عدالت

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی چشم اندازهای نوین

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تدریس حرفه ای مبانی، مهارتها و راهبردها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬170٬000 ریال
1٬053٬000 ریال

جلوه گری های شعردرآموزش کودکان و نوجوانان

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

راهنمای بهبود روشهای تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

ناشر: دانشگاه اصفهان

35٬000 ریال
31٬500 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی مقدمه ای بر نظریه، روش و عمل

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی زمینه ها، موضوعات و تاثیرات

ناشر: دانشگاه ارومیه

120٬000 ریال
108٬000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال