کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-هوافضا

مکانیک شکست

130,000 ریال
117,000 ریال

مکانیک پرواز

870,000 ریال
783,000 ریال

ترمودینامیک مهندسی

105,000 ریال
94,500 ریال

آشنایی با قابلیت اطمینان

130,000 ریال
117,000 ریال

مبانی بهینه سازی سازه ها

89,000 ریال
80,100 ریال

باتریهای روی ـ نقره اکسید

55,000 ریال
49,500 ریال

FUNDAMENTALS OF AERODYNAMICS

500,000 ریال
450,000 ریال

دینامیک سیالات محاسباتی ضروری

300,000 ریال
270,000 ریال

تشریح کامل مسایل دینامیک گازها

320,000 ریال
288,000 ریال

کنترل ارتعاشات روش های نیمه فعال

70,000 ریال
63,000 ریال

روش های تقویت استحکام سازه های هوافضا

360,000 ریال
324,000 ریال

مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده

790,000 ریال
711,000 ریال

مقدمه ای بر آیرودینامیک و هیدرودینامیک تئوری

150,000 ریال
135,000 ریال

روش اجزاء مرزی وکاربردهای آن در علوم و مهندسی

80,000 ریال
72,000 ریال

فعالیت های زیست محیطی در حقوق فضا

150,000 ریال
135,000 ریال

رهیافت حل مسئله در دینامیک گاز براساس کتاب دینامیک گاز کاربردی نوشته ایتراجان راتاکریشنان

300,000 ریال
270,000 ریال

مکانیک سیالات در ابعاد میکرو و نانو

430,000 ریال
387,000 ریال