کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی هوافضا

فیزیک پرواز

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

مکانیک شکست

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

710٬000 ریال
639٬000 ریال

پرواز هواپیما

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

230٬000 ریال
207٬000 ریال

تست های غیرمخرب

ناشر: گسترش علوم پایه

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آشنایی با قابلیت اطمینان

ناشر: ارکان دانش

130٬000 ریال
117٬000 ریال

مبانی بهینه سازی سازه ها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

89٬000 ریال
80٬100 ریال

نگره ماتریسی تحلیل سازه ها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

850٬000 ریال
765٬000 ریال

اصول اولیه طراحی قایق پرنده

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100٬000 ریال
90٬000 ریال

FUNDAMENTALS OF AERODYNAMICS

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800٬000 ریال
720٬000 ریال

دینامیک سیالات محاسباتی ضروری

ناشر: پویش اندیشه

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی مهندسی آزمایش های پروازی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300٬000 ریال
270٬000 ریال

کنترل ارتعاشات روش های نیمه فعال

ناشر: دانشگاه رازی

70٬000 ریال
63٬000 ریال

مکانیک سیالات در ابعاد میکرو و نانو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430٬000 ریال
387٬000 ریال

روش های تقویت استحکام سازه های هوافضا

ناشر: دانشگاه بناب

360٬000 ریال
324٬000 ریال

هدایت موشک های تاکتیکی و استراتژیک جلد2

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬970٬000 ریال
1٬773٬000 ریال

تشریح کامل مسایل دینامیک گازها جیمز ئی.ا.جان

ناشر: اطهران

750٬000 ریال
675٬000 ریال

تشریح کامل مسایل دینامیک گازها جیمز.ئی .ا.جان

ناشر: آشینا

750٬000 ریال
675٬000 ریال

روش اجزاء مرزی وکاربردهای آن در علوم و مهندسی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

80٬000 ریال
72٬000 ریال

دینامیک با بیش از140مثال حل شده و1200تمرین جلد2

ناشر: ماندگار

180٬000 ریال
162٬000 ریال

مدل سازی و شبیه سازی دینامیک وسایل هوافضایی جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900٬000 ریال
810٬000 ریال

دینامیک با بیش از140مثال حل شده و1200تمرین جلد1

ناشر: ماندگار

170٬000 ریال
153٬000 ریال

فعالیت های زیست محیطی در حقوق فضا

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

150٬000 ریال
135٬000 ریال

رهیافت حل مسئله در دینامیک گاز براساس کتاب دینامیک گاز کاربردی نوشته ایتراجان راتاکریشنان

ناشر: پویش اندیشه

300٬000 ریال
270٬000 ریال