کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی هوافضا

فیزیک پرواز

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

مکانیک شکست

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

710,000 ریال
639,000 ریال

مکانیک پرواز

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

870,000 ریال
783,000 ریال

پرواز هواپیما

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

230,000 ریال
207,000 ریال

طراحی هواپیما

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال

آشنایی با پرواز

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

450,000 ریال
405,000 ریال

تست های غیرمخرب

ناشر: گسترش علوم پایه

300,000 ریال
270,000 ریال

ترمودینامیک مهندسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

105,000 ریال
94,500 ریال

مبانی آئرودینامیک جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

آشنایی با قابلیت اطمینان

ناشر: ارکان دانش

130,000 ریال
117,000 ریال

مبانی بهینه سازی سازه ها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

89,000 ریال
80,100 ریال

باتریهای روی ـ نقره اکسید

ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

55,000 ریال
49,500 ریال

نگره ماتریسی تحلیل سازه ها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

850,000 ریال
765,000 ریال

اصول اولیه طراحی قایق پرنده

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100,000 ریال
90,000 ریال

FUNDAMENTALS OF AERODYNAMICS

ناشر: نوپردازان

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

دینامیک پرواز اجسام صلب جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800,000 ریال
720,000 ریال

دینامیک سیالات محاسباتی ضروری

ناشر: پویش اندیشه

300,000 ریال
270,000 ریال

تشریح کامل مسایل دینامیک گازها

ناشر: آشینا

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی مهندسی آزمایش های پروازی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300,000 ریال
270,000 ریال

کنترل ارتعاشات روش های نیمه فعال

ناشر: دانشگاه رازی

70,000 ریال
63,000 ریال

مکانیک مواد مرکب مفاهیم و کاربردها

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

580,000 ریال
522,000 ریال

مکانیک سیالات در ابعاد میکرو و نانو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430,000 ریال
387,000 ریال

روش های تقویت استحکام سازه های هوافضا

ناشر: دانشگاه بناب

360,000 ریال
324,000 ریال