کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آموزش کودکان استثنایی

روش تربیت مربی کودکان خردسال

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

روان شناسی ، آموزش و توان بخشی افراد با آسیب شنوایی

ناشر: دانشگاه اصفهان

800,000 ریال
720,000 ریال

آموزش کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکرد بالا

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

اختلالات ویژه یادگیری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

ناتوانی های یادگیری اصول نظری، تشخیص و توان بخشی کودکان LD

ناشر: مبنا

1,100,000 ریال
990,000 ریال

اختلال نارسایی توجه فزون کنشی مبانی پژوهش، تشخیص راهبردهای مداخله

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال