کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آموزش کودکان استثنایی

آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

ناشر: دانشگاه رازی

150,000 ریال
135,000 ریال

آموزش کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکرد بالا

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

اختلالات ویژه یادگیری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

340,000 ریال
306,000 ریال

اختلال نارسایی توجه فزون کنشی مبانی پژوهش، تشخیص راهبردهای مداخله

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

ناتوانی های یادگیری اصول نظری، تشخیص و توان بخشی کودکان LD

ناشر: مبنا

750,000 ریال
675,000 ریال