کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آموزش کودکان استثنایی

روش تربیت مربی کودکان خردسال

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آموزش کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکرد بالا

ناشر: دانشگاه تبریز

170٬000 ریال
153٬000 ریال

اختلالات ویژه یادگیری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

ناتوانی های یادگیری اصول نظری، تشخیص و توان بخشی کودکان LD

ناشر: مبنا

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اختلال نارسایی توجه فزون کنشی مبانی پژوهش، تشخیص راهبردهای مداخله

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری راهنمای گام به گام برای معلمان

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

روان شناسی ، آموزش و توان بخشی افراد با آسیب شنوایی

ناشر: دانشگاه اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال