کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم تربیتی

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,220,000 ریال
1,098,000 ریال

تربیت شهروندی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

شاخص های تربیت

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

فنون تدریس موثر

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140,000 ریال
126,000 ریال

رشد حرفه ای معلم

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

90,000 ریال
81,000 ریال

روانشناسی تربیتی

ناشر: دانشگاه یزد

130,000 ریال
117,000 ریال

درآمدی برهویت ملی

ناشر: نوید شیراز

21,000 ریال
18,900 ریال

روان شناسی شناختی

ناشر: آییژ

2,600,000 ریال
2,340,000 ریال

مهارت اساسی تدریس

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

نظریه برنامه درسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

انسان شناسی تربیتی

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

فراشناخت در کودکان

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی و اصول تربیت

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

روش ها و فنون تدریس

ناشر: دانشگاه تبریز

940,000 ریال
846,000 ریال

فلسفه تربیتی فارابی

ناشر: دانشگاه شاهد

79,000 ریال
71,100 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

43,000 ریال
38,700 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

تربیت در نهج البلاغه

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

بهداشت روانی در مدارس

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

خودآموز تدریس چندپایه

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

فلسفه آموزش بزرگسالان

ناشر: دانشگاه یزد

195,000 ریال
175,500 ریال

مدیریت پژوهش در مدرسه

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال