کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم تربیتی

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬220٬000 ریال
1٬098٬000 ریال

تربیت شهروندی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

شاخص های تربیت

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

فنون تدریس موثر

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

رشد حرفه ای معلم

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

90٬000 ریال
81٬000 ریال

روانشناسی تربیتی

ناشر: دانشگاه یزد

130٬000 ریال
117٬000 ریال

روان شناسی شناختی

ناشر: آییژ

3٬800٬000 ریال
3٬420٬000 ریال

مهارت اساسی تدریس

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

نظریه برنامه درسی

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

انسان شناسی تربیتی

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

روش ها و فنون تدریس

ناشر: دانشگاه تبریز

940٬000 ریال
846٬000 ریال

فلسفه تربیتی فارابی

ناشر: دانشگاه شاهد

79٬000 ریال
71٬100 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

تربیت در نهج البلاغه

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

هنر و علم نوین تدریس

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بهداشت روانی در مدارس

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

خودآموز تدریس چندپایه

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

فلسفه آموزش بزرگسالان

ناشر: دانشگاه یزد

195٬000 ریال
175٬500 ریال

مدیریت پژوهش در مدرسه

ناشر: آییژ

480٬000 ریال
432٬000 ریال

اخلاق حرفه ای در تربیت

ناشر: دانشگاه بیرجند

450٬000 ریال
405٬000 ریال

اخلاق حرفه ای در مدرسه

ناشر: آییژ

480٬000 ریال
432٬000 ریال