کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم تربیتی

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500,000 ریال
450,000 ریال

تربیت شهروندی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

شاخص های تربیت

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140,000 ریال
126,000 ریال

مدیریت کلاس درس

ناشر: دانشگاه گیلان

35,000 ریال
31,500 ریال

رشد حرفه ای معلم

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

90,000 ریال
81,000 ریال

روانشناسی تربیتی

ناشر: دانشگاه یزد

130,000 ریال
117,000 ریال

درآمدی برهویت ملی

ناشر: نوید شیراز

21,000 ریال
18,900 ریال

مهارت اساسی تدریس

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

نظریه برنامه درسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

انسان شناسی تربیتی

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

فراشناخت در کودکان

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی و اصول تربیت

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

فلسفه تربیتی فارابی

ناشر: دانشگاه شاهد

79,000 ریال
71,100 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

43,000 ریال
38,700 ریال

اصول و روش های تدریس

ناشر: آییژ

580,000 ریال
522,000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

بهداشت روانی در مدارس

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

خودآموز تدریس چندپایه

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

فلسفه آموزش بزرگسالان

ناشر: دانشگاه یزد

195,000 ریال
175,500 ریال

مدیریت پژوهش در مدرسه

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

انشا درس روییدن در خود

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

برگزیده متون روانشناسی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال