کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای روانشناسي-باليني

درمان شناختی رفتاری اصول و فراسوی آن

550,000 ریال
495,000 ریال

مشاوره وروان درمانی روان درمانی روان پویشی هنرگوش دادن

45,000 ریال
40,500 ریال

آسیب شناسی روانی بالینی فیش علائم و نشانه ها در روان پزشکی

120,000 ریال
108,000 ریال

ضروریات پسیکوفارماکولوژی مبانی عصب شناختی، زیست شیمیایی و کاربردی

85,000 ریال
76,500 ریال

مدیریت اضطراب اجتماعی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری

72,000 ریال
64,800 ریال