کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای روانشناسی بالینی

درمان شناختی رفتاری اصول و فراسوی آن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

آسیب شناسی روانی بالینی فیش علائم و نشانه ها در روان پزشکی

ناشر: دانشگاه ارومیه

400,000 ریال
360,000 ریال

ضروریات پسیکوفارماکولوژی مبانی عصب شناختی، زیست شیمیایی و کاربردی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

85,000 ریال
76,500 ریال

شناخت درمانی افسردگی پایدار و مزمن

ناشر: ارجمند تهران


950,000 ریال

مشاوره وروان درمانی روان درمانی روان پویشی هنرگوش دادن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

45,000 ریال
40,500 ریال

مدیریت اضطراب اجتماعی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری

ناشر: دانشگاه شاهد

72,000 ریال
64,800 ریال