کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای روانشناسی بالینی

شناخت درمانی نوجوانان در مدرسه

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬390٬000 ریال
1٬251٬000 ریال

تجربه تمام عیار اکت کتاب کار تمرین ورزی / اندیشه ورزی برای درمانگران

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

روان شناسی بالینی ورزش

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

شناخت درمانی افسردگی پایدار و مزمن

ناشر: ارجمند تهران


950٬000 ریال

درمان شناختی رفتاری اصول و فراسوی آن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مشاوره وروان درمانی روان درمانی روان پویشی هنرگوش دادن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

45٬000 ریال
40٬500 ریال

آسیب شناسی روانی بالینی فیش علائم و نشانه ها در روان پزشکی

ناشر: دانشگاه ارومیه

400٬000 ریال
360٬000 ریال

ضروریات پسیکوفارماکولوژی مبانی عصب شناختی، زیست شیمیایی و کاربردی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

85٬000 ریال
76٬500 ریال

مدیریت اضطراب اجتماعی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری

ناشر: دانشگاه شاهد

72٬000 ریال
64٬800 ریال