کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای روانشناسي-کودکان-استثنايي

رفتار سازمانی

150,000 ریال
135,000 ریال

روانشناسی صنعتی

750,000 ریال
675,000 ریال

مشاوره یک رویکرد رشدنگر

140,000 ریال
126,000 ریال

روان شناسی کار- سازمانی- صنعتی

270,000 ریال
243,000 ریال

اختلال های رفتاری و هیجانی نظریه و عمل

290,000 ریال
261,000 ریال

ناشنوایی

110,000 ریال
99,000 ریال

واژه نامه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

500,000 ریال
450,000 ریال

آموزش کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکرد بالا

170,000 ریال
153,000 ریال

سرمایه روان شناختی سازمان تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی

300,000 ریال
270,000 ریال

کلیات مشاوره و راهنمایی برای دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی

270,000 ریال
243,000 ریال

دست ازکارکردن بکشید شروع به اندیشیدن کنید

50,000 ریال
45,000 ریال

اختلالات روانی ـ حرکتی ،روش های توانبخشی و بازپروری: از شناخت تا درمان، برای کودکان با نیازهای خاص

430,000 ریال
387,000 ریال