کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای روانشناسی کودکان استثنایی

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,740,000 ریال
1,566,000 ریال

روانشناسی صنعتی

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

فراشناخت در کودکان

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

روان شناسی کار- سازمانی- صنعتی

ناشر: ارکان دانش

270,000 ریال
243,000 ریال

اختلال های رفتاری و هیجانی نظریه و عمل

ناشر: باور عدالت

290,000 ریال
261,000 ریال

ناشنوایی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

110,000 ریال
99,000 ریال

واژه نامه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

ناشر: دانشگاه مراغه

500,000 ریال
450,000 ریال

آموزش کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکرد بالا

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

سرمایه روان شناختی سازمان تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

کلیات مشاوره و راهنمایی برای دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

دست ازکارکردن بکشید شروع به اندیشیدن کنید

ناشر: دانشگاه گیلان

50,000 ریال
45,000 ریال

اختلالات روانی ـ حرکتی ،روش های توانبخشی و بازپروری: از شناخت تا درمان، برای کودکان با نیازهای خاص

ناشر: دانشگاه اصفهان

430,000 ریال
387,000 ریال

اختلالات روانی ـ حرکتی ،روش های توانبخشی و بازپروری: از شناخت تا درمان، برای کودکان با نیازهای خاص

ناشر: دانشگاه اصفهان

420,000 ریال
378,000 ریال

مشاوره یک رویکرد رشدنگر

ناشر: دانشگاه گیلان

140,000 ریال
126,000 ریال

روش های تحقیق درعلوم رفتاری

ناشر: سخن

650,000 ریال
585,000 ریال

روان شناسی ، آموزش و توان بخشی افراد با آسیب شنوایی

ناشر: دانشگاه اصفهان

800,000 ریال
720,000 ریال