کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای روانشناسی کودکان استثنایی

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬740٬000 ریال
1٬566٬000 ریال

روانشناسی صنعتی

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

فراشناخت در کودکان

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

روان شناسی کار- سازمانی- صنعتی

ناشر: ارکان دانش

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اختلال های رفتاری و هیجانی نظریه و عمل

ناشر: باور عدالت

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

واژه نامه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

ناشر: دانشگاه مراغه

1٬560٬000 ریال
1٬404٬000 ریال

آموزش کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکرد بالا

ناشر: دانشگاه تبریز

170٬000 ریال
153٬000 ریال

سرمایه روان شناختی سازمان تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

کلیات مشاوره و راهنمایی برای دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اختلالات روانی ـ حرکتی ،روش های توانبخشی و بازپروری: از شناخت تا درمان، برای کودکان با نیازهای خاص

ناشر: دانشگاه اصفهان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

مشاوره یک رویکرد رشدنگر

ناشر: دانشگاه گیلان

140٬000 ریال
126٬000 ریال

ناشنوایی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

110٬000 ریال
99٬000 ریال

روان شناسی ، آموزش و توان بخشی افراد با آسیب شنوایی

ناشر: دانشگاه اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

دست ازکارکردن بکشید شروع به اندیشیدن کنید

ناشر: دانشگاه گیلان

50٬000 ریال
45٬000 ریال