کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک روانشناسی

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

500٬000 ریال
450٬000 ریال

حافظه و هیجان

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

روانشناسی صنعتی

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

آسیب شناسی روانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

830٬000 ریال
747٬000 ریال

روان شناسی ازدواج

ناشر: دانشگاه ارومیه

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

روان شناسی شناختی

ناشر: آییژ

4٬900٬000 ریال
4٬410٬000 ریال

انسان شناسی تربیتی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

عملکرد مغز و رفتار

ناشر: دانشگاه اراک

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تکامل و رفتار انسان

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

2٬750٬000 ریال
2٬475٬000 ریال

جامعه شناسی احساسات

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روانشناسی مرضی کودک

ناشر: دانشگاه مراغه

250٬000 ریال
225٬000 ریال

رهایی از کمال گرایی

ناشر: دانشگاه ارومیه

600٬000 ریال
540٬000 ریال

شخصیت نظریه و پژوهش

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

آزمون های روان شناختی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

ذهن شگفت انگیز کودکان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

880٬000 ریال
792٬000 ریال

عصب زیست شناسی اعتیاد

ناشر: دانشگاه مراغه

80٬000 ریال
72٬000 ریال

مباحث نو در روان سنجی

ناشر: آییژ

580٬000 ریال
522٬000 ریال

مبانی روانشناسی محیطی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

برگزیده متون روانشناسی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

روان شناسی عمومی پیشرفته

ناشر: دانشگاه ارومیه

250٬000 ریال
225٬000 ریال

پردازش هیجانی در کلاس درس

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

آسیب شناسی روانی بزرگسالان

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

درآمدی بر روان شناسی مدرسه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال