کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشاوره و راهنمایی

روانشناسی هنر

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

کلیات بازی درمانی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

آزمون های روان شناختی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

مباحث نو در روان سنجی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

راهنمای بالینی زوج درمانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,340,000 ریال
1,206,000 ریال

آسیب شناسی روانی بزرگسالان

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

فلسفه تربیتی ائمه اطهار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

480,000 ریال
432,000 ریال

روش های تحقیق برای علوم رفتاری

ناشر: فروزش

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

مقدمه ای برمشاوره و روان درمانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

220,000 ریال
198,000 ریال

پذیرش و مواجهه با تفاوتها در زوجین

ناشر: دانشگاه مراغه

700,000 ریال
630,000 ریال

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد2

ناشر: مبنا

450,000 ریال
405,000 ریال

آسیب شناسی خانواده طبقه بندی و سنجش

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

درمان شناختی ـ رفتاری اختلالات تیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

36,000 ریال
32,400 ریال

کتاب کار زوج درمانی 30 مکالمه هدایت شده

ناشر: دانشگاه مراغه

350,000 ریال
315,000 ریال

نظریه های روان شناسی شخصیت رویکرد مقایسه ای

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

پرورش توانایی های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری

ناشر: مبنا

350,000 ریال
315,000 ریال

آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد 1ویژه کودکان

ناشر: مبنا

680,000 ریال
612,000 ریال

پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری

ناشر: مبنا

750,000 ریال
675,000 ریال

زوج ها در فرایند درمان رویکردها و فنون در درمان کارآمد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800,000 ریال
720,000 ریال

ناتوانی های یادگیری اصول نظری، تشخیص و توان بخشی کودکان LD

ناشر: مبنا

1,100,000 ریال
990,000 ریال

طرحواره درمانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

780,000 ریال
702,000 ریال

مسایل مذهبی و معنوی در مشاوره کاربرد آن در جمعیت های گوناگون

ناشر: دانشگاه گیلان

700,000 ریال
630,000 ریال

پیشگیری از طلاق و جدایی

ناشر: دانشگاه یزد

150,000 ریال
135,000 ریال