کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشاوره و راهنمایی

کلیات بازی درمانی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آزمون های روان شناختی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مباحث نو در روان سنجی

ناشر: آییژ

580٬000 ریال
522٬000 ریال

پردازش هیجانی در کلاس درس

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

راهنمای بالینی زوج درمانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

آسیب شناسی روانی بزرگسالان

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

فلسفه تربیتی ائمه اطهار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

روایتی از زن، معلولیت و استقلال

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬590٬000 ریال
1٬431٬000 ریال

مقدمه ای برمشاوره و روان درمانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

پذیرش و مواجهه با تفاوتها در زوجین

ناشر: دانشگاه مراغه

750٬000 ریال
675٬000 ریال

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد2

ناشر: مبنا

700٬000 ریال
630٬000 ریال

آسیب شناسی خانواده طبقه بندی و سنجش

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

درمان شناختی ـ رفتاری اختلالات تیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

30 مهارت زندگی ویژه جوانان و نوجوانان

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

نظریه های روان شناسی شخصیت رویکرد مقایسه ای

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد 1ویژه کودکان

ناشر: مبنا

1٬180٬000 ریال
1٬062٬000 ریال

پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری

ناشر: مبنا

1٬550٬000 ریال
1٬395٬000 ریال

زوج ها در فرایند درمان رویکردها و فنون در درمان کارآمد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

ناتوانی های یادگیری اصول نظری، تشخیص و توان بخشی کودکان LD

ناشر: مبنا

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

طرحواره درمانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

780٬000 ریال
702٬000 ریال

پیشگیری از طلاق و جدایی

ناشر: دانشگاه یزد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مبانی ازدواج و خانواده اصول کاربردی برای مشاوران وزوج های جوان

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

آرزوهای شغلی ازرویاء تا واقعیت بسط، تفسیر و کاربرد نظریه ی گاتفردسون

ناشر: دانشگاه اصفهان

230٬000 ریال
207٬000 ریال