کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فیزیک

GRE فیزیک

ناشر: نوپردازان

450,000 ریال
405,000 ریال

بلورشناسی

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

70,000 ریال
63,000 ریال

نسبیت خاص

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100,000 ریال
90,000 ریال

تکنیک خلاء

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

280,000 ریال
252,000 ریال

فیزیک نوین

ناشر: نوپردازان

220,000 ریال
198,000 ریال

فیزیک جدید1

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

نظریه نسبیت

ناشر: دانشگاه مازندران

100,000 ریال
90,000 ریال

دی الکتریکها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

45,000 ریال
40,500 ریال

فناوری انرژی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

45,000 ریال
40,500 ریال

فیزیک خورشید

ناشر: دانشگاه تبریز

500,000 ریال
450,000 ریال

فیزیک مکانیک

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

علیت در فیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430,000 ریال
387,000 ریال

مکانیک تحلیلی

ناشر: نوپردازان

450,000 ریال
405,000 ریال

الکترونیک لیزر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

دیود پیوندی PN

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

120,000 ریال
108,000 ریال

مگاوات و مگاتن

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100,000 ریال
90,000 ریال

مبانی بلورشناسی

ناشر: ارکان دانش

600,000 ریال
540,000 ریال

مکانیک کوانتومی

ناشر: دانشگاه مازندران

250,000 ریال
225,000 ریال

اطلاعات کوانتومی

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

فیزیک کوانتومی 2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

135,000 ریال
121,500 ریال

مقدمه ای بر لیزر

ناشر: نشر مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال

راز جهان کوانتومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

رمزنگاری کوانتومی

ناشر: دانشگاه شاهد

125,000 ریال
112,500 ریال