کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فیزیک

GRE فیزیک

ناشر: نوپردازان

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

تکنیک خلاء

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

560٬000 ریال
504٬000 ریال

فیزیک جدید1

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

نظریه نسبیت

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

فیزیک خورشید

ناشر: دانشگاه تبریز

670٬000 ریال
603٬000 ریال

مکانیک تحلیلی

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

مکانیک کوانتومی

ناشر: دانشگاه مازندران

250٬000 ریال
225٬000 ریال

فیزیک کوانتومی 2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320٬000 ریال
288٬000 ریال

مفاهیم اخترفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

راز جهان کوانتومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

فیزیک به روش ساده

ناشر: نوپردازان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مبانی فیزیک آماری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصول فیزیک هسته ای

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مکانیک کلاسیک جلد1

ناشر: نوپردازان

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

مکانیک کلاسیک جلد2

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

بلورشناسی با پرتو X

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

فیزیک پایه 1 مکانیک

ناشر: نوپردازان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

نگرش فیزیکی به جهان

ناشر: دانشگاه رازی

290٬000 ریال
261٬000 ریال

فیزیک رآکتور هسته ای

ناشر: نوپردازان

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

فیزیک مدرن در مهندسی

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مغناطیس به زبان ساده

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مقدمه ای برنسبیت خاص

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

620٬000 ریال
558٬000 ریال

مکانیک کوانتومی جلد2

ناشر: دانشگاه خوارزمی

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال