کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زمین شناسی

تکتونیک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬740٬000 ریال
1٬566٬000 ریال

ژئوشیمی

ناشر: آرین زمین

300٬000 ریال
270٬000 ریال

گل فشان

ناشر: آرین زمین

150٬000 ریال
135٬000 ریال

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

650٬000 ریال
585٬000 ریال

کنودونتها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

58٬000 ریال
52٬200 ریال

کانی شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

PETROPHYSICS

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

ژئوشیمی رسوبی

ناشر: آرین زمین

500٬000 ریال
450٬000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320٬000 ریال
288٬000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

اصول نقشه خوانی

ناشر: آشینا

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

ژئوفیزیک صحرایی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

350٬000 ریال
315٬000 ریال

کانی ها و سنگ ها

ناشر: جهاد دانشگاهی استان کرمان

143٬000 ریال
128٬700 ریال

زمین شناسی تاریخی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

500٬000 ریال
450٬000 ریال

زمین شناسی تاریخی

ناشر: کلیدر

55٬000 ریال
49٬500 ریال

فرهنگ واژگان زمین

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

نانوفسیل های آهکی

ناشر: واژگان خرد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

820٬000 ریال
738٬000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه یزد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

سنگ های مشکل آفرین

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

660٬000 ریال
594٬000 ریال

درآمدی بر روش پژوهش

ناشر: پیام روز

90٬000 ریال
81٬000 ریال

زمین شناسی زغال سنگ

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال