کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زمین شناسی

تکتونیک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

ژئوشیمی

ناشر: آرین زمین

300,000 ریال
270,000 ریال

گل فشان

ناشر: آرین زمین

150,000 ریال
135,000 ریال

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

کنودونتها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

58,000 ریال
52,200 ریال

کانی شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850,000 ریال
765,000 ریال

PETROPHYSICS

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

ژئوشیمی رسوبی

ناشر: آرین زمین

500,000 ریال
450,000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320,000 ریال
288,000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450,000 ریال
405,000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450,000 ریال
405,000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول نقشه خوانی

ناشر: آشینا

80,000 ریال
72,000 ریال

ژئوفیزیک صحرایی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

350,000 ریال
315,000 ریال

سنگ شناسی آذرین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

90,000 ریال
81,000 ریال

سنگ شناسی آذرین

ناشر: نورعلم

290,000 ریال
261,000 ریال

سنگ شناسی رسوبی

ناشر: آونداندیشه

33,000 ریال
29,700 ریال

زمین شناسی ایران

ناشر: عقیل

27,000 ریال
24,300 ریال

کانی ها و سنگ ها

ناشر: جهاد دانشگاهی استان کرمان

143,000 ریال
128,700 ریال

مبانی نقشه خوانی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

زمین شناسی تاریخی

ناشر: کلیدر

55,000 ریال
49,500 ریال

فرهنگ واژگان زمین

ناشر: آییژ

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

نانوفسیل های آهکی

ناشر: واژگان خرد

200,000 ریال
180,000 ریال

STRUCTURAL GEOLOGY

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال