کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم پایه

شبکه های عصبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

70,000 ریال
63,000 ریال

اصول و مبانی MAPEL

ناشر: دانشگاه رازی

100,000 ریال
90,000 ریال

آنالیزعددی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890,000 ریال
801,000 ریال

آنالیزعددی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

880,000 ریال
792,000 ریال

شیمی برای علوم مهندسی

ناشر: دانشگاه ارومیه

600,000 ریال
540,000 ریال

روشهای نوین بهینه سازی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450,000 ریال
405,000 ریال

روش تحقیق در علوم زیستی

ناشر: دانشگاه یزد

425,000 ریال
382,500 ریال

BASIC ENGLISH FOR SCIENCE

ناشر: نوپردازان

300,000 ریال
270,000 ریال

شیمی عمومی 1 اصول و واکنش ها

ناشر: نوپردازان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد1 ویرایش 3

ناشر: نوپردازان

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد2 ویرایش 3

ناشر: نوپردازان

2,400,000 ریال
2,160,000 ریال

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت 2

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

420,000 ریال
378,000 ریال

مهارت های کاوشگری در آموزش علوم

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

75,000 ریال
67,500 ریال

راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال قسمت1جلد1

ناشر: فاطمی

950,000 ریال
855,000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال پیشرفته جلد1

ناشر: پاریاب

185,000 ریال
166,500 ریال

فرترن 90 برای رشته های علوم و مهندسی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

650,000 ریال
585,000 ریال

حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته جلد2

ناشر: پاریاب

185,000 ریال
166,500 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال توماس جلد2

ناشر: آونداندیشه

300,000 ریال
270,000 ریال

شبیه سازی دینامیک مولکولی از مبانی تا اجرا

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

مقاله پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد2

ناشر: نوپردازان

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد1

ناشر: نوپردازان

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد1

ناشر: آونداندیشه

300,000 ریال
270,000 ریال