کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم پایه

شبکه های عصبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

70٬000 ریال
63٬000 ریال

اصول و مبانی MAPEL

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

آنالیزعددی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890٬000 ریال
801٬000 ریال

آنالیزعددی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

880٬000 ریال
792٬000 ریال

شیمی برای علوم مهندسی

ناشر: دانشگاه ارومیه

600٬000 ریال
540٬000 ریال

روشهای نوین بهینه سازی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

BASIC ENGLISH FOR SCIENCE

ناشر: نوپردازان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مفاهیم فراکتالی در رشد سطوح

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شیمی عمومی 1 اصول و واکنش ها

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد1 ویرایش 3

ناشر: نوپردازان

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد2 ویرایش 3

ناشر: نوپردازان

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت 2

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

420٬000 ریال
378٬000 ریال

مهارت های کاوشگری در آموزش علوم

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

75٬000 ریال
67٬500 ریال

راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

روش های نوین روند در علوم و مهندسی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال پیشرفته جلد1

ناشر: پاریاب

185٬000 ریال
166٬500 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال توماس جلد2

ناشر: آونداندیشه

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شبیه سازی دینامیک مولکولی از مبانی تا اجرا

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مقاله پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد2

ناشر: نوپردازان

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد1

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد1

ناشر: آونداندیشه

300٬000 ریال
270٬000 ریال

الگوریتم های فراابتکاری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

520٬000 ریال
468٬000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال

ناشر: علمی و فنی

60٬000 ریال
54٬000 ریال