کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم پایه

شیمی عمومی جلد2

ناشر: دانشگاه شیراز

130,000 ریال
117,000 ریال

اصول و مبانی MAPEL

ناشر: دانشگاه رازی

100,000 ریال
90,000 ریال

آنالیزعددی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

180,000 ریال
162,000 ریال

آنالیزعددی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

180,000 ریال
162,000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد1

ناشر: نوپردازان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

شیمی برای علوم مهندسی

ناشر: دانشگاه ارومیه

250,000 ریال
225,000 ریال

روشهای نوین بهینه سازی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450,000 ریال
405,000 ریال

روش تحقیق در علوم زیستی

ناشر: دانشگاه یزد

425,000 ریال
382,500 ریال

BASIC ENGLISH FOR SCIENCE

ناشر: نوپردازان

300,000 ریال
270,000 ریال

معادلات دیفرانسیل مقدماتی

ناشر: دانشگاه شیراز

25,000 ریال
22,500 ریال

روش های محاسبات عددی

ناشر: علوم رایانه

190,000 ریال
171,000 ریال

شیمی عمومی 1 اصول و واکنش ها

ناشر: نوپردازان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت 2

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

420,000 ریال
378,000 ریال

مهارت های کاوشگری در آموزش علوم

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

75,000 ریال
67,500 ریال

راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال قسمت1جلد1

ناشر: فاطمی

950,000 ریال
855,000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال پیشرفته جلد1

ناشر: پاریاب

185,000 ریال
166,500 ریال

حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته جلد2

ناشر: پاریاب

185,000 ریال
166,500 ریال

مبانی فیزیک

ناشر: گسترش علوم پایه

250,000 ریال
225,000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال توماس جلد2

ناشر: آونداندیشه

300,000 ریال
270,000 ریال

شبیه سازی دینامیک مولکولی از مبانی تا اجرا

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

مفاهیم، مسائل و حل آنها در فیزیک عمومی جلد2

ناشر: بهکامی

30,000 ریال
27,000 ریال

مقاله پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160,000 ریال
144,000 ریال

تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد1

ناشر: آونداندیشه

300,000 ریال
270,000 ریال