کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم پایه

شبکه های عصبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

آنالیزعددی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890٬000 ریال
801٬000 ریال

آنالیزعددی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬460٬000 ریال
1٬314٬000 ریال

شیمی برای علوم مهندسی

ناشر: دانشگاه ارومیه

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

روشهای نوین بهینه سازی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

BASIC ENGLISH FOR SCIENCE

ناشر: نوپردازان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

مفاهیم فراکتالی در رشد سطوح

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شیمی عمومی 1 اصول و واکنش ها

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد1 ویرایش 3

ناشر: نوپردازان

4٬800٬000 ریال
4٬320٬000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد2 ویرایش 3

ناشر: نوپردازان

5٬200٬000 ریال
4٬680٬000 ریال

مهارت های کاوشگری در آموزش علوم

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

75٬000 ریال
67٬500 ریال

راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

روش های نوین روند در علوم و مهندسی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال پیشرفته جلد1

ناشر: پاریاب

950٬000 ریال
855٬000 ریال

فرترن 90 برای رشته های علوم و مهندسی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته جلد2

ناشر: پاریاب

950٬000 ریال
855٬000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال توماس جلد2

ناشر: آونداندیشه

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مقاله پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد1

ناشر: نوپردازان

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد1

ناشر: آونداندیشه

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تشریح کامل مسایل 2 اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد2

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

الگوریتم های فراابتکاری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

ریاضیات مهندسی پیشرفته به همراه مثالهای کاربردی از MATHEMATICA

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

490٬000 ریال
441٬000 ریال

آشنایی با معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مدل سازی ریاضی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال