کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم انسانی

ریاضی عمومی 1

ناشر: سرافراز

30,000 ریال
27,000 ریال

راهنمای جامع AMOS 6.0

ناشر: دانشگاه رازی

74,000 ریال
66,600 ریال

آمار توصیفی و کاربردآن

ناشر: دانشگاه مازندران

160,000 ریال
144,000 ریال

راهنمای کامل روش تحقیق

ناشر: دانشگاه ولی عصر

135,000 ریال
121,500 ریال

یادگیری مستمردرکشاورزی

ناشر: دانشگاه شیراز

40,000 ریال
36,000 ریال

درسنامه بینش و دانش خانواده

ناشر: دانشگاه شاهد

582,000 ریال
523,800 ریال

طرح های آزمایشی علوم رفتاری

ناشر: حق شناس

16,000 ریال
14,400 ریال

کاربرد رایانه در علوم انسانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

510,000 ریال
459,000 ریال

مهارت های یادگیری الکترونیکی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

روش علمی تحقیق در علوم انسانی

ناشر: دانشگاه ارومیه

500,000 ریال
450,000 ریال

روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی

ناشر: جهاد دانشگاهی استان کرمان

105,000 ریال
94,500 ریال

روش تحقیق با تاکید بر علوم اسلامی

ناشر: دانشگاه قم

450,000 ریال
405,000 ریال

تشریح کامل مسائل ریاضی پیش دانشگاهی

ناشر: نونهالان

20,000 ریال
18,000 ریال

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

1,050,000 ریال
945,000 ریال

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

880,000 ریال
792,000 ریال

درسنامه ی روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی

ناشر: بهمن برنا

65,000 ریال
58,500 ریال

ریاضیات پایه

ناشر: حفیظ

30,000 ریال
27,000 ریال

فراز و فرود نهاد علوم انسانی در ایران

ناشر: دانشگاه اراک

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول نگارش مقالات علمی و علم سنجی

ناشر: پویش اندیشه

750,000 ریال
675,000 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی

ناشر: دانشجو

30,000 ریال
27,000 ریال

ریاضی عمومی

ناشر: نورعلم

120,000 ریال
108,000 ریال

نیازسنجی پژوهشی مسئله یابی پژوهشی و اولویت بندی طرح های تحقیقاتی ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

فصلی در پژوهش های علوم انسانی مجموعه مقالات، مناظره ها و گزارش سخنرانی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال

تحلیل آماری جلد1

ناشر: شرح

240,000 ریال
216,000 ریال