کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کشاورزی

کیوی

ناشر: سروش هدایت

300٬000 ریال
270٬000 ریال

حبوبات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

3٬950٬000 ریال
3٬555٬000 ریال

خرمالو

ناشر: سپیدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220٬000 ریال
198٬000 ریال

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

دیمکاری

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

سبزیکاری

ناشر: گهواره کتابیران

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

شیمی خاک

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

حفاظت خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

920٬000 ریال
828٬000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440٬000 ریال
396٬000 ریال

کنسروسازی

ناشر: آییژ

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

780٬000 ریال
702٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی..

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

زراعت غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

2٬860٬000 ریال
2٬574٬000 ریال

زراعت نوین

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

880٬000 ریال
792٬000 ریال

گوجه فرنگی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

پرورش انگور

ناشر: عمیدی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

درختان شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

480٬000 ریال
432٬000 ریال

زراعت عمومی

ناشر: برهمند

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال