کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مهندسي-متالورژي

آلیاژسازی


650,000 ریال

خوردگی جوش

950,000 ریال
855,000 ریال

مهندسی جوش

400,000 ریال
360,000 ریال

مهندسی سطح

265,000 ریال
238,500 ریال

آزمـون مـواد

30,000 ریال
27,000 ریال

انتقال حرارت

55,000 ریال
49,500 ریال

انجماد فلزات

350,000 ریال
315,000 ریال

تکنولوژی چدن

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی انجماد

190,000 ریال
171,000 ریال

شکل دهی فلزات

170,000 ریال
153,000 ریال

بلورشناسی مواد

300,000 ریال
270,000 ریال

شیمی فیزیک مواد

200,000 ریال
180,000 ریال

فرایندهای تولید

270,000 ریال
243,000 ریال

نانوبیوسرامیکها

180,000 ریال
162,000 ریال

مبانی مهندسی برق

72,000 ریال
64,800 ریال

متالورژی مکانیکی

1,000,000 ریال
900,000 ریال

بررسی های غیرمخرب

155,000 ریال
139,500 ریال

علم متالورژی پودر

750,000 ریال
675,000 ریال

کلید جوشکاری جلد4

300,000 ریال
270,000 ریال

انجماد و ریخته گری

230,000 ریال
207,000 ریال

ترکیب های بین فلزی

38,000 ریال
34,200 ریال

ترمودینامیک جامدات

200,000 ریال
180,000 ریال

خواص مغناطیسی مواد

300,000 ریال
270,000 ریال

ENGINEERS DATA BOOK

80,000 ریال
72,000 ریال