کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات انگلیسی

آواشناسی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150٬000 ریال
135٬000 ریال

ترجمه متون سیاسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

مهارت های ارائه مطلب

ناشر: دانشگاه اصفهان

70٬000 ریال
63٬000 ریال

اصول درک مطلب انگلیسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

170٬000 ریال
153٬000 ریال

روش تدریس زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

فرهنگ توصیفی معنی شناسی

ناشر: باور عدالت

250٬000 ریال
225٬000 ریال

فرهنگ کلیشه های انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

روش تحقیق کیفی مدل تعاملی

ناشر: دانشگاه مازندران

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

مسائل کاربردی ترجمه شفاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

490٬000 ریال
441٬000 ریال

ترجمه متن های دشوار انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

510٬000 ریال
459٬000 ریال

DEVELOPING ESSAYS IN ENGLISH

ناشر: دانشگاه یزد

89٬500 ریال
80٬550 ریال

ORAL REPRODUCTION OF STORIES

ناشر: دانشگاه اصفهان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

SPACE IN POSTCOLONIAL LITERATURE

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

400٬000 ریال
360٬000 ریال

کاربرد فناوری درآموزش زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

یادگیری آسان اصطلاحات زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

520٬000 ریال
468٬000 ریال

رویکردهای تحلیل گفتمان: نظریه و روش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

180٬000 ریال
162٬000 ریال

72راهکار موثر یادگیری و آموزش واژگان

ناشر: دانشگاه اصفهان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

فرهنگ طیار انگلیسی - فارسی دوره 3 جلدی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مقدمه ای بر عصب شناسی زبان در دوزبانگی

ناشر: دانشگاه اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

STRIKE ENGLISH GRAMMAR

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

2٬180٬000 ریال
1٬962٬000 ریال

ACADEMIC RESEARCH GENRES IN AN ASIAN CONTEXT

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

780٬000 ریال
702٬000 ریال

مثل های انگلیسی و معادل های آن در گلستان سعدی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

AN OVERVIEW OF CHOMSKY S PROPOSALE

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال