کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای کتابداری و اطلاع رسانی

خدمات مرجع

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬360٬000 ریال
1٬224٬000 ریال

نمایه سازی تصاویر

ناشر: دانشگاه قم

200٬000 ریال
180٬000 ریال

درآمدی بر مدیریت دانش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

880٬000 ریال
792٬000 ریال

کتابشناسی توصیفی عرفان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

440٬000 ریال
396٬000 ریال

علم اطلاع رسانی در نظرو عمل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

کتابخانه های دیجیتال : رابط کار

ناشر: دانشگاه قم

60٬000 ریال
54٬000 ریال

محورهای ایجاد و توسعه کتابخانه دیجیتالی

ناشر: دانشگاه قم

120٬000 ریال
108٬000 ریال

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬680٬000 ریال
1٬512٬000 ریال

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی کد1546

ناشر: سمت

850٬000 ریال
765٬000 ریال

تحلیل نظام ها برای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی

ناشر: دانشگاه رازی

26٬000 ریال
23٬400 ریال

دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات گذشته، حال و آینده

ناشر: همراه علم

200٬000 ریال
180٬000 ریال

معماری اطلاعات طراحی و یکپارچه سازی فضاهای اطلاعاتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

علم اطلاعات به منزله بیناعلم بازاندیشی در علم، روش و عمل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

متون اختصاصی انگلیسی

ناشر: چاپار

80٬000 ریال
72٬000 ریال

فهرست نویسی کتاب با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو ـ امریکن

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مقدمات زبان برنامه نویسی #C با تاکید بر مسائل علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر: دانشگاه یزد

130٬000 ریال
117٬000 ریال

جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی، نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬380٬000 ریال
1٬242٬000 ریال

اشتراک جهانی منابع

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

90٬000 ریال
81٬000 ریال

خرید کتاب برای کتابخانه

ناشر: دانشگاه شیراز

8٬000 ریال
7٬200 ریال

شغل های کتابداری و علم اطلاعات

ناشر: کتابدار


1٬000٬000 ریال

درآمدی بر نظام های رتبه بندی دانشگاه ها

ناشر: دانشگاه یزد

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

اقتدار اطلاعات رهنمودهایی برای برنامه های چندرسانه ای کتابخانه های آموزشگاهی

ناشر: دانشگاه شیراز

10٬000 ریال
9٬000 ریال