کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای بهداشت عمومی

فنون اساسی تحلیل وکاربرد جمعیت شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

ارزیابی و مدیریت سلامت و کیفیت غذاهای دریایی

ناشر: دانشگاه شیراز

150,000 ریال
135,000 ریال

آمار زیستی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشدوآزمون دکتری Ph.D

ناشر: اثبات

400,000 ریال
360,000 ریال

توانبخشی برای رشته کارشناسی بهداشت عمومی

ناشر: حیدری


700,000 ریال