کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای صنعتی

مهندسی جوشکاری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

بررسی های غیرمخرب

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

علم متالورژی پودر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

750٬000 ریال
675٬000 ریال

متالورژی جوشکاری وجوش پذیری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

920٬000 ریال
828٬000 ریال

مقدمه ای برمتالورژی جوشکاری

ناشر: نوپردازان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

انتخاب مواد برای طراحی مهندسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

ساخت و بازرسی فنی مخازن ذخیره

ناشر: ارکان دانش

150٬000 ریال
135٬000 ریال

شکل دهی و ریخته گری نیمه جامد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

جوشکاری وکنترل پیچیدگی ناشی ازآن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

390٬000 ریال
351٬000 ریال

پرتونگاری صنعتی

ناشر: ارکان دانش

550٬000 ریال
495٬000 ریال

آزمون فراصوتی آزمون های غیرمخرب NDT

ناشر: نوپردازان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

جوشکاری الکتروفیوژن لوله های پلیمری

ناشر: واژگان خرد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری

ناشر: ارکان دانش

400٬000 ریال
360٬000 ریال

جوشکاری پیشرفته تکنولوژی و متالورژی فرآیندهای نوین جوشکاری

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

490٬000 ریال
441٬000 ریال

آزمایشهای غیرمخرب NDT مطالعه موردی از کاربرد آنها در سازه های فولادی

ناشر: نوپردازان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

راهنمای عیوب ریختگی بررسی بروز و اجتناب از عیوب مربوط به ماسه های قالب گیری

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

متالورژی پودر

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اصول بازرسی جوش

ناشر: دایره صنعت

150٬000 ریال
135٬000 ریال

آزمونهای غیرمخرب

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انجماد و ریخته گری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

آنالیزعیوب قطعات ریختگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

380٬000 ریال
342٬000 ریال

اصول تکنولوژی ریخته گری

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مقدمه ای برمواد پیشرفته

ناشر: یوکابد

120٬000 ریال
108٬000 ریال