کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای صنعتی

متالورژی پودر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

68,000 ریال
61,200 ریال

اصول بازرسی جوش

ناشر: دایره صنعت

150,000 ریال
135,000 ریال

آزمونهای غیرمخرب

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

80,000 ریال
72,000 ریال

بررسی های غیرمخرب

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

155,000 ریال
139,500 ریال

علم متالورژی پودر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

750,000 ریال
675,000 ریال

انجماد و ریخته گری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230,000 ریال
207,000 ریال

اصول ریخته گری فلزات

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

75,000 ریال
67,500 ریال

اصول تکنولوژی ریخته گری

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای برمواد پیشرفته

ناشر: یوکابد

120,000 ریال
108,000 ریال

NONDESTRUCTIVE EVALUATION

ناشر: نوپردازان

900,000 ریال
810,000 ریال

آزمون های غیرمخرب کاربردی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

150,000 ریال
135,000 ریال

WELDING METALLURGY VOLUME 1

ناشر: نوپردازان

480,000 ریال
432,000 ریال

متالورژی جوشکاری وجوش پذیری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

230,000 ریال
207,000 ریال

مقدمه ای برمتالورژی جوشکاری

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

شکل دهی و ریخته گری نیمه جامد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

انتخاب مواد برای طراحی مهندسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

پاشش حرارتی ویژگیها و کاربردها

ناشر: دانشگاه صنایع و معادن ایران

42,000 ریال
37,800 ریال

تکنولوژی جوشکاری جلد1 فرآیندها

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

700,000 ریال
630,000 ریال

تکنولوژی جوشکاری جلد2 متالورژی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

مبانی وروش های ریخته گری فلزات

ناشر: دانشگاه هرمزگان

130,000 ریال
117,000 ریال

آزمون های غیرمخرب

ناشر: انجمن خوردگی ایران..

200,000 ریال
180,000 ریال

جوشکاری وکنترل پیچیدگی ناشی ازآن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

54,000 ریال
48,600 ریال

پرتونگاری صنعتی

ناشر: ارکان دانش

180,000 ریال
162,000 ریال