کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای صنعتی

متالورژی پودر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

آزمونهای غیرمخرب

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

بررسی های غیرمخرب

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

علم متالورژی پودر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

750,000 ریال
675,000 ریال

آنالیزعیوب قطعات ریختگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

380,000 ریال
342,000 ریال

NONDESTRUCTIVE EVALUATION

ناشر: نوپردازان

900,000 ریال
810,000 ریال

WELDING METALLURGY VOLUME 1

ناشر: نوپردازان

480,000 ریال
432,000 ریال

متالورژی جوشکاری وجوش پذیری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

920,000 ریال
828,000 ریال

مقدمه ای برمتالورژی جوشکاری

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

ساخت و بازرسی فنی مخازن ذخیره

ناشر: ارکان دانش

150,000 ریال
135,000 ریال

شکل دهی و ریخته گری نیمه جامد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

انتخاب مواد برای طراحی مهندسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

آزمون های غیرمخرب

ناشر: انجمن خوردگی ایران..

200,000 ریال
180,000 ریال

جوشکاری وکنترل پیچیدگی ناشی ازآن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

390,000 ریال
351,000 ریال

پرتونگاری صنعتی

ناشر: ارکان دانش

180,000 ریال
162,000 ریال

جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار

ناشر: ارکان دانش

30,000 ریال
27,000 ریال

آزمون فراصوتی آزمون های غیرمخرب NDT

ناشر: نوپردازان

300,000 ریال
270,000 ریال

جوشکاری الکتروفیوژن لوله های پلیمری

ناشر: واژگان خرد

150,000 ریال
135,000 ریال

فرآیندهای برشکاری وآماده سازی لبه ها

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

تکنولوژی جوشکاری جلد 3 طراحی و بازرسی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال
225,000 ریال

راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری

ناشر: ارکان دانش

40,000 ریال
36,000 ریال

جوشکاری پیشرفته تکنولوژی و متالورژی فرآیندهای نوین جوشکاری

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

490,000 ریال
441,000 ریال

مواد مرکب بر پایه سرامیک ها

ناشر: دانشگاه یزد

295,000 ریال
265,500 ریال