کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای فيزيک-جامد

تعیین ساختاربلور

10,000 ریال
9,000 ریال

بلورشناسی با پرتو X

100,000 ریال
90,000 ریال

بلورشناسی

70,000 ریال
63,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد1

190,000 ریال
171,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد2

210,000 ریال
189,000 ریال

راهنمای کامل ادوات نیمه هادی

260,000 ریال
234,000 ریال

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

500,000 ریال
450,000 ریال

فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا

325,000 ریال
292,500 ریال

INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS

200,000 ریال
180,000 ریال

بلورهای فوتونیک قالبی برای شارش نور

30,000 ریال
27,000 ریال

روش های محاسباتی در فیزیک حالت جامد

60,000 ریال
54,000 ریال

کاربرد بلورشناسی در فیزیک حالت جامد جلد1

580,000 ریال
522,000 ریال

کاربرد بلورشناسی در فیزیک حالت جامد جلد2

470,000 ریال
423,000 ریال

فیزیک ابررساناها آشنایی با مبانی و کاربردها

65,000 ریال
58,500 ریال