کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فیزیک جامد

بلورشناسی با پرتو X

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

بلورشناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد2

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬040٬000 ریال
936٬000 ریال

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

ناشر: نوپردازان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا

ناشر: دانشگاه صنعتی سجاد

325٬000 ریال
292٬500 ریال

کاربرد بلورشناسی در فیزیک حالت جامد جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

580٬000 ریال
522٬000 ریال

کاربرد بلورشناسی در فیزیک حالت جامد جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

470٬000 ریال
423٬000 ریال

فیزیک ابررساناها آشنایی با مبانی و کاربردها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

بلورشناسی

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

70٬000 ریال
63٬000 ریال

دیود پیوندی PN

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مبانی نیمه هادی جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200٬000 ریال
180٬000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد1

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬120٬000 ریال
1٬008٬000 ریال

راهنمای کامل ادوات نیمه هادی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬130٬000 ریال
1٬917٬000 ریال

ترانزیستور دوقطبی پیوندی جلد3

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

120٬000 ریال
108٬000 ریال

ابررسانایی، ابرشارگی و چگاله ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS

ناشر: نوپردازان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

بلورهای فوتونیک قالبی برای شارش نور

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

30٬000 ریال
27٬000 ریال

روش های محاسباتی در فیزیک حالت جامد

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

60٬000 ریال
54٬000 ریال