کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فیزیک جامد

دیود پیوندی PN

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

بلورشناسی با پرتو X

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال

مبانی نیمه هادی جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

بلورشناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420,000 ریال
378,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد1

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,120,000 ریال
1,008,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد2

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,040,000 ریال
936,000 ریال

ترانزیستور دوقطبی پیوندی جلد3

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

120,000 ریال
108,000 ریال

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

ابررسانایی، ابرشارگی وچگاله ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

450,000 ریال
405,000 ریال

کاربرد بلورشناسی در فیزیک حالت جامد جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

580,000 ریال
522,000 ریال

کاربرد بلورشناسی در فیزیک حالت جامد جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

470,000 ریال
423,000 ریال

فیزیک ابررساناها آشنایی با مبانی و کاربردها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

65,000 ریال
58,500 ریال

بلورشناسی

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

70,000 ریال
63,000 ریال

راهنمای کامل ادوات نیمه هادی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2,130,000 ریال
1,917,000 ریال

فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

325,000 ریال
292,500 ریال

INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

بلورهای فوتونیک قالبی برای شارش نور

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

30,000 ریال
27,000 ریال

روش های محاسباتی در فیزیک حالت جامد

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

60,000 ریال
54,000 ریال