کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-فيزيک

GRE فیزیک

450,000 ریال
405,000 ریال

نسبیت خاص

40,000 ریال
36,000 ریال

تکنیک خلاء

40,000 ریال
36,000 ریال

فیزیک نوین

220,000 ریال
198,000 ریال

فیزیک جدید1

400,000 ریال
360,000 ریال

نظریه نسبیت

100,000 ریال
90,000 ریال

دی الکتریکها

45,000 ریال
40,500 ریال

فناوری انرژی

45,000 ریال
40,500 ریال

فیزیک خورشید

500,000 ریال
450,000 ریال

فیزیک مکانیک

600,000 ریال
540,000 ریال

مکانیک تحلیلی

450,000 ریال
405,000 ریال

ریاضیات مهندسی

120,000 ریال
108,000 ریال

فیزیک کوانتومی

30,000 ریال
27,000 ریال

مکانیک کوانتومی

250,000 ریال
225,000 ریال

فیزیک کوانتومی 2

135,000 ریال
121,500 ریال

مقدمه ای بر لیزر

100,000 ریال
90,000 ریال

مکانیک ضربه جلد1

150,000 ریال
135,000 ریال

راز جهان کوانتومی

300,000 ریال
270,000 ریال

رمزنگاری کوانتومی

125,000 ریال
112,500 ریال

فیزیک به روش ساده

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی فیزیک آماری

600,000 ریال
540,000 ریال

آزمایش های فیزیک 1

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول فیزیک هسته ای

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول کارگاه اپتیکی

75,000 ریال
67,500 ریال