کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک فیزیک

GRE فیزیک

ناشر: نوپردازان

450,000 ریال
405,000 ریال

نسبیت خاص

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

تکنیک خلاء

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

280,000 ریال
252,000 ریال

آموزش فیزیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

55,000 ریال
49,500 ریال

فیزیک جدید1

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

دی الکتریکها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

370,000 ریال
333,000 ریال

فیزیک خورشید

ناشر: دانشگاه تبریز

500,000 ریال
450,000 ریال

علیت در فیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430,000 ریال
387,000 ریال

مکانیک تحلیلی

ناشر: نوپردازان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

540,000 ریال
486,000 ریال

مگاوات و مگاتن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,000,000 ریال
900,000 ریال

مبانی بلورشناسی

ناشر: ارکان دانش

600,000 ریال
540,000 ریال

مکانیک کوانتومی

ناشر: دانشگاه مازندران

250,000 ریال
225,000 ریال

فیزیک کوانتومی 2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320,000 ریال
288,000 ریال

مقدمه ای بر لیزر

ناشر: نشر مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال

راز جهان کوانتومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

رمزنگاری کوانتومی

ناشر: دانشگاه شاهد

125,000 ریال
112,500 ریال

فیزیک به روش ساده

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی فیزیک آماری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

600,000 ریال
540,000 ریال

اصول فیزیک هسته ای

ناشر: نوپردازان

700,000 ریال
630,000 ریال

مکانیک کلاسیک جلد1

ناشر: نوپردازان

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

مکانیک کلاسیک جلد2

ناشر: نوپردازان

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

PHYSICS VOLUME 1 &2

ناشر: نوپردازان

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

بلورشناسی با پرتو X

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال