کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی گیاهی

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

430,000 ریال
387,000 ریال

فیتوزئولوژی

ناشر: اشک قلم

25,000 ریال
22,500 ریال

آناتومی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

590,000 ریال
531,000 ریال

بیوشیمی گیاهی

ناشر: دانشگاه گیلان

160,000 ریال
144,000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

97,000 ریال
87,300 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

380,000 ریال
342,000 ریال

زیست شناسی گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

200,000 ریال
180,000 ریال

روش های تجزیه گیاه

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

200,000 ریال
180,000 ریال

علوم وتکنولوژی بذر

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

160,000 ریال
144,000 ریال

قارچ شناسی مقدماتی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

کلیات باکتری شناسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

750,000 ریال
675,000 ریال

رشد و نمو در گیاهان

ناشر: شایسته

700,000 ریال
630,000 ریال

کلیات اکولوژی گیاهی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

220,000 ریال
198,000 ریال

مبانی بیولوژی گیاهی

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

رده بندی نهان دانگان

ناشر: رهرو دانش

28,000 ریال
25,200 ریال

فیزیولوژی گیاهی جلد1

ناشر: اندیشه ماندگار

180,000 ریال
162,000 ریال

آشنایی با گیاهان آبزی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

تالوفیت ها ریسه داران

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

سوخت زیستی و منابع آن

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

فیزیولوژی گیاهان چوبی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

ویرایش ژنوم در گیاهان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

250,000 ریال
225,000 ریال

چای کاشت، داشت، برداشت

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

بوم شناسی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

130,000 ریال
117,000 ریال