کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زمین شناسی

تکتونیک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,740,000 ریال
1,566,000 ریال

ژئوشیمی

ناشر: آرین زمین

300,000 ریال
270,000 ریال

گل فشان

ناشر: آرین زمین

150,000 ریال
135,000 ریال

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

کنودونتها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

58,000 ریال
52,200 ریال

کانی شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850,000 ریال
765,000 ریال

PETROPHYSICS

ناشر: آییژ

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

ژئوشیمی رسوبی

ناشر: آرین زمین

500,000 ریال
450,000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320,000 ریال
288,000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1,100,000 ریال
990,000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450,000 ریال
405,000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450,000 ریال
405,000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول نقشه خوانی

ناشر: آشینا

1,050,000 ریال
945,000 ریال

ژئوفیزیک صحرایی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

350,000 ریال
315,000 ریال

سنگ شناسی آذرین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

90,000 ریال
81,000 ریال

کانی ها و سنگ ها

ناشر: جهاد دانشگاهی استان کرمان

143,000 ریال
128,700 ریال

فرهنگ واژگان زمین

ناشر: آییژ

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

نانوفسیل های آهکی

ناشر: واژگان خرد

200,000 ریال
180,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

سنگ های مشکل آفرین

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

660,000 ریال
594,000 ریال

درآمدی بر روش پژوهش

ناشر: پیام روز

90,000 ریال
81,000 ریال

زمین شناسی زغال سنگ

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

سنگ های گرانیتوئیدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400,000 ریال
360,000 ریال