کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-علوم-پايه

شبکه های عصبی

70,000 ریال
63,000 ریال

اصول و مبانی MAPEL

100,000 ریال
90,000 ریال

آنالیزعددی قسمت دوم

180,000 ریال
162,000 ریال

آنالیزعددی قسمت اول

180,000 ریال
162,000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد1

1,100,000 ریال
990,000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد2

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

شیمی برای علوم مهندسی

250,000 ریال
225,000 ریال

روشهای نوین بهینه سازی

450,000 ریال
405,000 ریال

روش تحقیق در علوم زیستی

425,000 ریال
382,500 ریال

BASIC ENGLISH FOR SCIENCE

300,000 ریال
270,000 ریال

معادلات دیفرانسیل مقدماتی

25,000 ریال
22,500 ریال

اصول شیمی عمومی جلد1ویرایش 3

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

شیمی عمومی 1 اصول و واکنش ها

1,000,000 ریال
900,000 ریال

مهارت های کاوشگری در آموزش علوم

75,000 ریال
67,500 ریال

راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

1,100,000 ریال
990,000 ریال

فرترن 90 برای رشته های علوم و مهندسی

320,000 ریال
288,000 ریال

حساب دیفرانسیل وانتگرال توماس جلد2

300,000 ریال
270,000 ریال

مفاهیم، مسائل و حل آنها در فیزیک عمومی جلد2

30,000 ریال
27,000 ریال

مقاله پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار

160,000 ریال
144,000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد2

650,000 ریال
585,000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد1

700,000 ریال
630,000 ریال

تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد1

300,000 ریال
270,000 ریال

الگوریتم های فراابتکاری

110,000 ریال
99,000 ریال

روش تحقیق در علوم پایه با رویکردی به پایان نامه نویسی

150,000 ریال
135,000 ریال