کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم پزشکی

تکنولوژی هردل

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

فشرده ایمونولوژی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

قارچ شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

کمکهای اولیه و ایمنی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290,000 ریال
261,000 ریال

مبانی و قوانین ژنتیک

ناشر: دانشگاه گیلان

36,000 ریال
32,400 ریال

فیزیولوژی جانوری جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

670,000 ریال
603,000 ریال

فشرده ویروس شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

روش های آماری درعلوم بهداشت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

850,000 ریال
765,000 ریال

مقدمه ای برمیکروب شناسی جلد2

ناشر: دانشگاه لرستان

120,000 ریال
108,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نژاد

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

آناتومی به زبان ساده کالبدشناسی عمومی انسان

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

390,000 ریال
351,000 ریال

1000آزمون میکروبیولوژی باکتری شناسی. ویروس شناسی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

تحلیل آماری بانرم افزارهای SPSS و AMOS با مثال های واقعی و تفسیر

ناشر: دانشگاه مازندران

180,000 ریال
162,000 ریال

آسیب شناسی عمومی مقایسه ای ، ساز و کارهای بیماری جلد3 پرسش و پاسخ نئوپلازی

ناشر: دانشگاه شاهد

128,000 ریال
115,200 ریال

تک یاخته شناسی پزشکی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول وروشهای آمارزیستی

ناشر: امیرکبیر تهران

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

فشرده میکروبیولوژی پزشکی

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

آمارزیستی دامپزشکی، علوم دامی و حیوانات آزمایشگاهی

ناشر: تچر

40,000 ریال
36,000 ریال