کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای صنعتي

بررسی های غیرمخرب

155,000 ریال
139,500 ریال

علم متالورژی پودر

750,000 ریال
675,000 ریال

انجماد و ریخته گری

230,000 ریال
207,000 ریال

اصول تکنولوژی ریخته گری

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای برمواد پیشرفته

120,000 ریال
108,000 ریال

NONDESTRUCTIVE EVALUATION


900,000 ریال

آزمون های غیرمخرب کاربردی

150,000 ریال
135,000 ریال

WELDING METALLURGY VOLUME 1

480,000 ریال
432,000 ریال

مقدمه ای برمتالورژی جوشکاری

200,000 ریال
180,000 ریال

شکل دهی و ریخته گری نیمه جامد

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

300,000 ریال
270,000 ریال

انتخاب مواد برای طراحی مهندسی

200,000 ریال
180,000 ریال

آزمون های غیرمخرب

200,000 ریال
180,000 ریال

جوشکاری وکنترل پیچیدگی ناشی ازآن

54,000 ریال
48,600 ریال

پرتونگاری صنعتی

180,000 ریال
162,000 ریال

جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار

30,000 ریال
27,000 ریال

آزمون فراصوتی آزمون های غیرمخرب NDT

300,000 ریال
270,000 ریال

جوشکاری الکتروفیوژن لوله های پلیمری

150,000 ریال
135,000 ریال

مقدمه ای بر نانوکامپوزیت های پلیمری

150,000 ریال
135,000 ریال

فرآیندهای برشکاری وآماده سازی لبه ها

180,000 ریال
162,000 ریال

محاسبات مربوط به فناوری کوره های صنعتی

40,000 ریال
36,000 ریال

راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری

40,000 ریال
36,000 ریال

جوشکاری پیشرفته تکنولوژی و متالورژی فرآیندهای نوین جوشکاری

490,000 ریال
441,000 ریال

مواد مرکب بر پایه سرامیک ها

295,000 ریال
265,500 ریال