کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی

شیمی آب

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

شیمی آلی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

شیمی آلی1

ناشر: نوپردازان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

شیمی آلی 1

ناشر: همراه علم

200,000 ریال
180,000 ریال

شیمی آلی 2

ناشر: نوپردازان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

شیمی آلی 2

ناشر: دانشگاه مراغه

68,000 ریال
61,200 ریال

شیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

فرهنگ شیمی

ناشر: نوپردازان

700,000 ریال
630,000 ریال

شیمی دارویی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

420,000 ریال
378,000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه قم

80,000 ریال
72,000 ریال

شیمی صنعتی 1

ناشر: دانشگاه بیرجند

300,000 ریال
270,000 ریال

آزمایش های آب

ناشر: ارکان دانش

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: فروزش

350,000 ریال
315,000 ریال

شیمی آلی جلد1

ناشر: نوپردازان

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

شیمی آلی جلد2

ناشر: نوپردازان

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

شیمی آلی جلد3

ناشر: نوپردازان

1,900,000 ریال
1,710,000 ریال

آنالیز پلیمرها

ناشر: دانشگاه اصفهان

250,000 ریال
225,000 ریال

شیمی فیزیک آلی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

شیمی معدنی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

920,000 ریال
828,000 ریال

شیمی معدنی

ناشر: ارکان دانش

76,000 ریال
68,400 ریال

شیمی معدنی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

730,000 ریال
657,000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: نشر مشهد

45,000 ریال
40,500 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

52,000 ریال
46,800 ریال

شیمی عمومی جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال