کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی

شیمی آب

ناشر: نوپردازان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

شیمی آلی1

ناشر: نوپردازان

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

شیمی آلی 1

ناشر: همراه علم

200٬000 ریال
180٬000 ریال

شیمی آلی 2

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

شیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فرهنگ شیمی

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

شیمی دارویی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه قم

80٬000 ریال
72٬000 ریال

شیمی صنعتی 1

ناشر: دانشگاه بیرجند

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شیمی عمومی 1

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

شیمی عمومی 2

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

آزمایش های آب

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

شیمی آلی جلد2

ناشر: نوپردازان

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال

شیمی آلی جلد3

ناشر: نوپردازان

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

آنالیز پلیمرها

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

شیمی فیزیک آلی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شیمی معدنی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

شیمی معدنی

ناشر: ارکان دانش

700٬000 ریال
630٬000 ریال

شیمی معدنی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

730٬000 ریال
657٬000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

540٬000 ریال
486٬000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

4٬900٬000 ریال
4٬410٬000 ریال

شیمی پلیمر جلد1

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

شیمی پلیمر جلد2

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

شیمی معدنی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬970٬000 ریال
1٬773٬000 ریال