کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای فلسفه

وجود و زمان

300,000 ریال
270,000 ریال

انسان فیلسوف

600,000 ریال
540,000 ریال

درسنامه منطق

200,000 ریال
180,000 ریال

نقد عقل عملی

135,000 ریال
121,500 ریال

دین شناسی کانت

150,000 ریال
135,000 ریال

راز جهان کوانتومی

300,000 ریال
270,000 ریال

آلبر کامو در ایران

550,000 ریال
495,000 ریال

درآمدی بر فلسفه علم

220,000 ریال
198,000 ریال

فلسفه تربیتی فارابی

79,000 ریال
71,100 ریال

درآمدی بر فلسفه اخلاق

70,000 ریال
63,000 ریال

انسان در فلسفه ابن سینا

130,000 ریال
117,000 ریال

مبانی فلسفی علم کلام اسلامی

600,000 ریال
540,000 ریال

فلسفه تعلیم وتربیت وآرای تربیتی

50,000 ریال
45,000 ریال

جستاری در دوگانه ی روح جسم ذهن جسم

400,000 ریال
360,000 ریال

درس گفتارهایی درباره مکتب های ادبی

180,000 ریال
162,000 ریال

اندیشمندان نوین تعلیم و تربیت ایران

280,000 ریال
252,000 ریال

تاریخچه نقدادبی از افلاطون تا دریدا

45,000 ریال
40,500 ریال

توحید و صفات الهی درسنامه کلام تخصصی

700,000 ریال
630,000 ریال

علم النفس از دیدگاه دانشمندان مسلمان

320,000 ریال
288,000 ریال

آموزش منطق براساس روش آموزش برنامه ای

27,000 ریال
24,300 ریال

درآمدی بر مبانی معرفت شناختی اثبات دعوا

60,000 ریال
54,000 ریال

انواع تفکر

60,000 ریال
54,000 ریال

ذهن و رایانه مقدمه ای بر فلسفه هوش مصنوعی

350,000 ریال
315,000 ریال

فرهنگ تفصیلی مفاهیم فلسفی و فلسفی ـ تربیتی

53,000 ریال
47,700 ریال