کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فلسفه

وجود و زمان

ناشر: دانشگاه تبریز

300,000 ریال
270,000 ریال

انسان فیلسوف

ناشر: واژگان سیرنگ

600,000 ریال
540,000 ریال

درسنامه منطق

ناشر: دانشگاه ارومیه

200,000 ریال
180,000 ریال

نقد عقل عملی

ناشر: باور عدالت

550,000 ریال
495,000 ریال

دین شناسی کانت

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150,000 ریال
135,000 ریال

راز جهان کوانتومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی معرفت شناسی

ناشر: دانشگاه بیرجند

550,000 ریال
495,000 ریال

آلبر کامو در ایران

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

درآمدی بر فلسفه علم

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

220,000 ریال
198,000 ریال

فلسفه تربیتی فارابی

ناشر: دانشگاه شاهد

79,000 ریال
71,100 ریال

درآمدی بر فلسفه اخلاق

ناشر: دانشگاه تبریز

70,000 ریال
63,000 ریال

انسان در فلسفه ابن سینا

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

130,000 ریال
117,000 ریال

مبانی فلسفی علم کلام اسلامی

ناشر: دانشگاه قم

600,000 ریال
540,000 ریال

فلسفه تعلیم وتربیت وآرای تربیتی

ناشر: دانشگاه تبریز

50,000 ریال
45,000 ریال

جستاری در دوگانه ی روح جسم ذهن جسم

ناشر: نوروزی

400,000 ریال
360,000 ریال

درس گفتارهایی درباره مکتب های ادبی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

180,000 ریال
162,000 ریال

اندیشمندان نوین تعلیم و تربیت ایران

ناشر: دانشگاه شاهد

280,000 ریال
252,000 ریال

انسان شناسی در عرفان و حکمت متعالیه

ناشر: دانشگاه تبریز

220,000 ریال
198,000 ریال

توحید و صفات الهی درسنامه کلام تخصصی

ناشر: دانشگاه قم

700,000 ریال
630,000 ریال

علم النفس از دیدگاه دانشمندان مسلمان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

530,000 ریال
477,000 ریال

آموزش منطق براساس روش آموزش برنامه ای

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320,000 ریال
288,000 ریال

درآمدی بر مبانی معرفت شناختی اثبات دعوا

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

230,000 ریال
207,000 ریال

انواع تفکر

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

370,000 ریال
333,000 ریال

ذهن و رایانه مقدمه ای بر فلسفه هوش مصنوعی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

350,000 ریال
315,000 ریال