کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی شیمی

شیمی آلی 1

ناشر: همراه علم

200٬000 ریال
180٬000 ریال

شیمی آلی 2

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

نانوسیالات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

135٬000 ریال
121٬500 ریال

عملیات واحد

ناشر: علوم کاربردی

65٬000 ریال
58٬500 ریال

هیدرودینامیک

ناشر: ارکان دانش

550٬000 ریال
495٬000 ریال

انرژی جلبک ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

شیمی آلی جلد2

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

شیمی آلی جلد3

ناشر: نوپردازان

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

پمپ فن کمپرسور

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

جابجایی حرارتی

ناشر: پویش اندیشه

450٬000 ریال
405٬000 ریال

خوردگی میکروبی

ناشر: ارکان دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انتقال جرم مدرن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

850٬000 ریال
765٬000 ریال

آموزش Aspen Hysys

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

راهنمای شیمی آلی2

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

شیمی مواد پرانرژی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

580٬000 ریال
522٬000 ریال

فرایندهای جداسازی

ناشر: آییژ

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

مفاهیم انتقال جرم

ناشر: ارکان دانش

950٬000 ریال
855٬000 ریال

پیل سوختی غشاپلیمری

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

شیمی تجزیه کمی جلد2

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

طراحی در مهندسی شیمی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

6٬500٬000 ریال
5٬850٬000 ریال

آشنایی با مهندسی شیمی

ناشر: علوم کاربردی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

آشنایی با مهندسی شیمی

ناشر: ارکان دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آشنایی با مهندسی شیمی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

590٬000 ریال
531٬000 ریال

اصول فراوری گاز طبیعی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال