کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای خاکشناسی

شیمی خاک

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

حفاظت خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

920٬000 ریال
828٬000 ریال

حاصلخیزی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

840٬000 ریال
756٬000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬090٬000 ریال
981٬000 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

680٬000 ریال
612٬000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

اقتصاد فرسایش خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

فیزیک خاک پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

770٬000 ریال
693٬000 ریال

فیزیک خاک کاربردی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320٬000 ریال
288٬000 ریال

میکروبیولوژی خـاک

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

تنوع زیستی کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

فلزات سنگین در خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

خاک شناسی عمل گرایی

ناشر: توسعه علوم

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مهندسی حفاظت خاک وآب

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬990٬000 ریال
1٬791٬000 ریال

بیولوژی و بیوشیمی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬770٬000 ریال
1٬593٬000 ریال

شناخت خاک، شناخت زندگی

ناشر: دانشگاه ارومیه

420٬000 ریال
378٬000 ریال

رابطه آب با خاک وگیاهان

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

روش های آنزیم شناسی خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

خاک و روابط آن درکشاورزی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

رابطه ی آب - خاک و گیاه

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آفتابدهی خاک تئوری و کاربرد

ناشر: آییژ

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

عناصر کمیاب از خاک به انسان

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

450٬000 ریال
405٬000 ریال

خاکورزی دربوم نظام های زراعی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال