کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای خاکشناسی

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70,000 ریال
63,000 ریال

حفاظت خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

250,000 ریال
225,000 ریال

فیزیک خاک

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

235,000 ریال
211,500 ریال

فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

43,000 ریال
38,700 ریال

حاصلخیزی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

840,000 ریال
756,000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

190,000 ریال
171,000 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170,000 ریال
153,000 ریال

خاک شناسی عمومی

ناشر: حق شناس

130,000 ریال
117,000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260,000 ریال
234,000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

180,000 ریال
162,000 ریال

اقتصاد فرسایش خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

18,000 ریال
16,200 ریال

فیزیک خاک کاربردی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

24,000 ریال
21,600 ریال

میکروبیولوژی خـاک

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

فلزات سنگین در خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

فیزیک مکانیک عمومی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

90,000 ریال
81,000 ریال

مهندسی حفاظت خاک وآب

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

180,000 ریال
162,000 ریال

بیولوژی و بیوشیمی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

200,000 ریال
180,000 ریال

فیزیک خاک و محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

135,000 ریال
121,500 ریال

خاک شناسی عمومی متعارف

ناشر: نورعلم

350,000 ریال
315,000 ریال

شناخت خاک، شناخت زندگی

ناشر: دانشگاه ارومیه

420,000 ریال
378,000 ریال

رابطه آب با خاک وگیاهان

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

روش های آنزیم شناسی خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

220,000 ریال
198,000 ریال

شیمی خاک و کاربردهای آن

ناشر: نورعلم

400,000 ریال
360,000 ریال

خاک و روابط آن درکشاورزی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال