کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای صنایع غذایی

کنسروسازی

ناشر: آییژ

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

بهداشت شیر

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

پرورش انگور

ناشر: عمیدی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

تکنولوژی هردل

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

شیمی مواد غذایی

ناشر: شرکت سهامی انتشار

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

بیوشیمی ترکیبات فنلی

ناشر: دانشگاه گیلان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

شیر و لبنیات غیرگاوی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

شیمی تجزیه موادغذایی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

قارچ شناسی موادغذایی

ناشر: دانشگاه مازندران

135٬000 ریال
121٬500 ریال

مبانی شیمی موادغذایی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

فشرده شیمی مواد غذایی

ناشر: آییژ


1٬700٬000 ریال

محصولات غذایی ارگانیک

ناشر: پریور

320٬000 ریال
288٬000 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

ناشر: ترآوا

800٬000 ریال
720٬000 ریال

ایمنی افزودنی های غذایی

ناشر: پریور

820٬000 ریال
738٬000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: آییژ

2٬350٬000 ریال
2٬115٬000 ریال

آزمون های اختصاصی شیرخام

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

روش های PCR در مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

110٬000 ریال
99٬000 ریال

طراحی کارخانه صنایع غذایی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

فرآوری تولیدات دام و طیور

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

قوانین کار در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

اسید لاکتیک در صنایع غذایی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

خواص درمانی گرده زنبور عسل

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال