کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی شیمی

دماسنجی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

شیمی آلی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

شیمی آلی 1

ناشر: همراه علم

200,000 ریال
180,000 ریال

شیمی آلی 2

ناشر: نوپردازان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

نانوسیالات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

135,000 ریال
121,500 ریال

عملیات واحد

ناشر: علوم کاربردی

65,000 ریال
58,500 ریال

GAS DYNAMICS

ناشر: نوپردازان

250,000 ریال
225,000 ریال

انرژی جلبک ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

230,000 ریال
207,000 ریال

شیمی آلی جلد1

ناشر: نوپردازان

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

پمپ فن کمپرسور

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

جابجایی حرارتی

ناشر: پویش اندیشه

450,000 ریال
405,000 ریال

خوردگی میکروبی

ناشر: ارکان دانش

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: دانشگاه مازندران

200,000 ریال
180,000 ریال

محاسبات پالایش

ناشر: دانشگاه رازی

120,000 ریال
108,000 ریال

انتقال جرم مدرن

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

140,000 ریال
126,000 ریال

GAS DISTRIBUTION

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

شیمی فیزیک تجربی

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

نقشه کشی صنعتی 1

ناشر: دانشگاه گیلان

40,000 ریال
36,000 ریال

آموزش Aspen Hysys

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

127,000 ریال
114,300 ریال

شیمی مواد پرانرژی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

580,000 ریال
522,000 ریال

مفاهیم انتقال جرم

ناشر: ارکان دانش

350,000 ریال
315,000 ریال

مکانیک سیالات جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

55,000 ریال
49,500 ریال

انتقال حرارت هدایتی

ناشر: نژادغفاربرهانی - توحید

350,000 ریال
315,000 ریال