کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک شیمی

شیمی آب

ناشر: نوپردازان

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

شیمی آلی1

ناشر: نوپردازان

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

شیمی آلی 1

ناشر: همراه علم

200٬000 ریال
180٬000 ریال

شیمی آلی 2

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

فرهنگ شیمی

ناشر: نوپردازان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

شیمی دارویی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

420٬000 ریال
378٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه قم

80٬000 ریال
72٬000 ریال

شیمی صنعتی 1

ناشر: دانشگاه بیرجند

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شیمی عمومی 1

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

شیمی عمومی 2

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

آزمایش های آب

ناشر: ارکان دانش

250٬000 ریال
225٬000 ریال

شیمی آلی جلد1

ناشر: نوپردازان

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

شیمی آلی جلد2

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

شیمی آلی جلد3

ناشر: نوپردازان

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

آنالیز پلیمرها

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

شیمی معدنی

ناشر: ارکان دانش

76٬000 ریال
68٬400 ریال

شیمی معدنی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

730٬000 ریال
657٬000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

540٬000 ریال
486٬000 ریال

شیمی معدنی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬290٬000 ریال
1٬161٬000 ریال

شیمی معدنی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

مبانی بلورشناسی

ناشر: ارکان دانش

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مخفف ها در شیمی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

340٬000 ریال
306٬000 ریال

الکتروشیمی تجزیه

ناشر: دانشگاه تبریز

540٬000 ریال
486٬000 ریال