کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مهندسي-شيمي

آنالیزآب

100,000 ریال
90,000 ریال

شیمی آلی 1

200,000 ریال
180,000 ریال

شیمی آلی 2

1,100,000 ریال
990,000 ریال

شیمی عمومی

550,000 ریال
495,000 ریال

نانوسیالات

135,000 ریال
121,500 ریال

عملیات واحد

65,000 ریال
58,500 ریال

GAS DYNAMICS

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول تصفیه آب

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول تصفیه آب

350,000 ریال
315,000 ریال

شیمی آلی جلد1

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

شیمی آلی جلد2

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

پمپ فن کمپرسور

500,000 ریال
450,000 ریال

جابجایی حرارتی

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی شیمی آلی

200,000 ریال
180,000 ریال

محاسبات پالایش

120,000 ریال
108,000 ریال

GAS DISTRIBUTION

400,000 ریال
360,000 ریال

شیمی فیزیک تجربی

80,000 ریال
72,000 ریال

نقشه کشی صنعتی 1

40,000 ریال
36,000 ریال

آموزش Aspen Hysys

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول انتقال حرارت

127,000 ریال
114,300 ریال

شیمی مواد پرانرژی

580,000 ریال
522,000 ریال

مفاهیم انتقال جرم

350,000 ریال
315,000 ریال

مکانیک سیالات جلد1

55,000 ریال
49,500 ریال

انتقال حرارت هدایتی

350,000 ریال
315,000 ریال