کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی غذایی

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

کاربرد سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

ناشر: پریور

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

دانش مواد غذایی از دیدگاه شیمیایی و تجربی

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

ویژگی های فیزیکی موادغذایی و سیستم های فرآوری غذایی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در فرآوری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه ارومیه

120٬000 ریال
108٬000 ریال

زیست فناوری غذایی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350٬000 ریال
315٬000 ریال

فشرده شیمی مواد غذایی

ناشر: آییژ


1٬300٬000 ریال

اصول مهندسی صنایع غذایی ویرایش 4

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

75٬000 ریال
67٬500 ریال

عملیات واحد در فرآوری محصولات کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

37٬000 ریال
33٬300 ریال

پیشرفت های صورت گرفته در کاربردهای پلاسمای سرد در ایمنی و نگهداری موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال