کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی غذایی

زیست فناوری غذایی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

75,000 ریال
67,500 ریال

عملیات واحد در فرآوری محصولات کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

37,000 ریال
33,300 ریال

کاربرد سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

ناشر: پریور

200,000 ریال
180,000 ریال

دانش مواد غذایی از دیدگاه شیمیایی و تجربی

ناشر: دانشگاه ارومیه

72,000 ریال
64,800 ریال

ویژگی های فیزیکی موادغذایی و سیستم های فرآوری غذایی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در فرآوری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه ارومیه

120,000 ریال
108,000 ریال

فشرده شیمی مواد غذایی

ناشر: آییژ


600,000 ریال

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

850,000 ریال
765,000 ریال