کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی غذایی

شیمی مواد غذایی

ناشر: شرکت سهامی انتشار

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

فشرده شیمی مواد غذایی

ناشر: آییژ


1٬700٬000 ریال

بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اصول مهندسی صنایع غذایی ویرایش 4

ناشر: آییژ

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

میکروبیولوژی و فناوری غذاهای تخمیری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

کاربرد سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

ناشر: پریور

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

ویژگی های فیزیکی موادغذایی و سیستم های فرآوری غذایی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در فرآوری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه ارومیه

800٬000 ریال
720٬000 ریال

پیشرفت های صورت گرفته در کاربردهای پلاسمای سرد در ایمنی و نگهداری موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

زیست فناوری غذایی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

75٬000 ریال
67٬500 ریال

عملیات واحد در فرآوری محصولات کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

37٬000 ریال
33٬300 ریال

دانش مواد غذایی از دیدگاه شیمیایی و تجربی

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال