کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی غذایی

زیست فناوری غذایی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

فشرده شیمی مواد غذایی

ناشر: آییژ


850,000 ریال

کاربرد سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

ناشر: پریور

200,000 ریال
180,000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

دانش مواد غذایی از دیدگاه شیمیایی و تجربی

ناشر: دانشگاه ارومیه

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

ویژگی های فیزیکی موادغذایی و سیستم های فرآوری غذایی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در فرآوری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه ارومیه

120,000 ریال
108,000 ریال

پیشرفت های صورت گرفته در کاربردهای پلاسمای سرد در ایمنی و نگهداری موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال

اصول مهندسی صنایع غذایی ویرایش 4

ناشر: آییژ

1,380,000 ریال
1,242,000 ریال

مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

75,000 ریال
67,500 ریال

عملیات واحد در فرآوری محصولات کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

37,000 ریال
33,300 ریال