کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-تغذيه

دانش و تکنولوژی بستنی

300,000 ریال
270,000 ریال

آنزیمها در صنایع غذایی

52,000 ریال
46,800 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

750,000 ریال
675,000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

600,000 ریال
540,000 ریال

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

200,000 ریال
180,000 ریال

تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران

450,000 ریال
405,000 ریال

تکنولوژی شیرو فراورده های لبنی

260,000 ریال
234,000 ریال

دانه های روغنی و روغن های نباتی

270,000 ریال
243,000 ریال

تغذیه ورژیم غذایی دردوران بارداری

150,000 ریال
135,000 ریال

روشهای تشخیص عسل تقلبی عسل درمانی

150,000 ریال
135,000 ریال

مقدمه ای بربیوتکنولوژی مواد غذایی

100,000 ریال
90,000 ریال

اطلس میکروبیولوژی موادغذایی

90,000 ریال
81,000 ریال

تجزیه مواد غذایی مبانی نظری و روش ها

860,000 ریال
774,000 ریال

مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

650,000 ریال
585,000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد1

220,000 ریال
198,000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد2

220,000 ریال
198,000 ریال

راهنمای آزمایشگاهی میکروبیولوژی مواد غذایی

90,000 ریال
81,000 ریال

تضمین کیفیت و سلامت موادغذایی

54,000 ریال
48,600 ریال

گزیده ای از کتاب شیمی کاربردی پروتئین های غذایی

580,000 ریال
522,000 ریال

تغذیه و متابولیسم عناصر معدنی کم مصرف در دام و طیور

160,000 ریال
144,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی


400,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی همراه با آزمون های آزمایشگاهی

550,000 ریال
495,000 ریال

میکروارگانیسم های بیماری زای با منشاء غذایی مکانیسم ها و بیماری زایی

110,000 ریال
99,000 ریال

حق تغذیه سالم در مدیریت نظارت بر موادغذایی، آرایشی و بهداشتی جمهوری اسلامی ایران

120,000 ریال
108,000 ریال