کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم تغذیه

فرایندهای آنزیمی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

آنزیمها در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

52,000 ریال
46,800 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

تولید گندم و صنعت آرد و نان

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

7,500 ریال
6,750 ریال

تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

تکنولوژی شیرو فراورده های لبنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

260,000 ریال
234,000 ریال

دانه های روغنی و روغن های نباتی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

270,000 ریال
243,000 ریال

تغذیه ورژیم غذایی دردوران بارداری

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

روشهای تشخیص عسل تقلبی عسل درمانی

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

مقدمه ای بربیوتکنولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال

اطلس میکروبیولوژی موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

90,000 ریال
81,000 ریال

روشهای غیرحرارتی نگهداری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

55,000 ریال
49,500 ریال

تجزیه مواد غذایی مبانی نظری و روش ها

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

860,000 ریال
774,000 ریال

مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد2

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

میکروب شناسی مواد غذایی راهنمای آزمایشگاه

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

راهنمای آزمایشگاهی میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: ندای سبزشمال

90,000 ریال
81,000 ریال

تضمین کیفیت و سلامت موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

54,000 ریال
48,600 ریال

گزیده ای از کتاب شیمی کاربردی پروتئین های غذایی

ناشر: پریور

580,000 ریال
522,000 ریال

تغذیه و متابولیسم عناصر معدنی کم مصرف در دام و طیور

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

160,000 ریال
144,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی همراه با آزمون های آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال