کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم تغذیه

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: آییژ

1,650,000 ریال
1,485,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

قوانین کار در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

تغذیه درمانی بیماری های شایع

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

دانه های روغنی و روغن های نباتی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

270,000 ریال
243,000 ریال

تغذیه ورژیم غذایی دردوران بارداری

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

روشهای تشخیص عسل تقلبی عسل درمانی

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

مقدمه ای بربیوتکنولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال

اطلس میکروبیولوژی موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

90,000 ریال
81,000 ریال

مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد2

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

میکروب شناسی مواد غذایی راهنمای آزمایشگاه

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

تضمین کیفیت و سلامت موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

54,000 ریال
48,600 ریال

مقدمه ای براصول مهندسی صنایع غذایی دوره 2 جلدی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

گزیده ای از کتاب شیمی کاربردی پروتئین های غذایی

ناشر: پریور

580,000 ریال
522,000 ریال

تغذیه و متابولیسم عناصر معدنی کم مصرف در دام و طیور

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430,000 ریال
387,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی همراه با آزمون های آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال