کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم تغذیه

اصول تغذیه

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

قوانین کار در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

تغذیه درمانی بیماری های شایع

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

دانه های روغنی و روغن های نباتی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی

ناشر: آییژ


1٬950٬000 ریال

تغذیه ورژیم غذایی دردوران بارداری

ناشر: آییژ

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روشهای تشخیص عسل تقلبی عسل درمانی

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مقدمه ای بربیوتکنولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اطلس میکروبیولوژی موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

90٬000 ریال
81٬000 ریال

روشهای غیرحرارتی نگهداری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

55٬000 ریال
49٬500 ریال

تجزیه مواد غذایی مبانی نظری و روش ها

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

860٬000 ریال
774٬000 ریال

مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد2

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

میکروب شناسی مواد غذایی راهنمای آزمایشگاه

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

میکروبیولوژی غذایی مدرن جی 2005 دوره 2 جلدی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

تضمین کیفیت و سلامت موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

54٬000 ریال
48٬600 ریال

مقدمه ای براصول مهندسی صنایع غذایی دوره 2 جلدی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

گزیده ای از کتاب شیمی کاربردی پروتئین های غذایی

ناشر: پریور

580٬000 ریال
522٬000 ریال