کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم تغذیه

اصول تغذیه

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

آنزیمها در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: آییژ

2٬350٬000 ریال
2٬115٬000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

قوانین کار در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تغذیه درمانی بیماری های شایع

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

برنامه متابولیسم و تناسب اندام

ناشر: نورعلم

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

تکنولوژی شیرو فراورده های لبنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

دانه های روغنی و روغن های نباتی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی

ناشر: آییژ


2٬500٬000 ریال

تغذیه ورژیم غذایی دردوران بارداری

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

روشهای تشخیص عسل تقلبی عسل درمانی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مقدمه ای بربیوتکنولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اطلس میکروبیولوژی موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

روشهای غیرحرارتی نگهداری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

ناشر: آییژ

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مقدمه ای برمیکروبیولوژی مواد غذایی جلد2

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

میکروب شناسی مواد غذایی راهنمای آزمایشگاه

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

تغذیه و رژیم درمانی در اختلال مصرف مواد مخدر

ناشر: دانشگاه یزد

682٬000 ریال
613٬800 ریال

تضمین کیفیت و سلامت موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال